SENS motion® - aktivitet i hverdagsrehabilitering og genoptræning

 
 
 
I Patient@home videreudvikler SENS Innovation ApS deres løsning SENS motion® med henblik på at løfte kvalitet og motivation, når borgere indgår i hverdagsrehabiliterings- og genoptræningsforløb.

Baggrund

WHO placerer inaktivitet som den fjerde hyppigste dødsårsag globalt, og omkostningerne i Danmark opgøres af Statens Institut for Folkesundhed til at udgøre omkring 3 milliarder kroner.

 

I forhold til kommunernes indsats på både hverdagsrehabiliterings- og genoptræningsområdet spiller borgerens aktivitetsniveau en stor rolle for et succesfuldt forløb.
 
SENS Innovation ApS har med deres fokus på sensorteknologi derfor udviklet produktet SENS motion®, som tilbyder en intelligent monitorering af den enkelte borgers aktivitet. Løsningen giver et detaljeret og objektivt indblik i borgerens aktivitet, og dermed afsæt for en målrettet indsats samt opfølgning.

 20170119_SENSInnovation

SENS Innovation ApS har i samarbejde med Patient@home og Delta udviklet hardwaren til SENS motion®. For at skabe en samlet løsning for produktet, ønsker SENS Innovation ApS at videreudvikle de services, der bygges op omkring dataene fra hardwaren på baggrund af en brugerdreven udviklingsproces.  

 

Formål/vision
I forhold til et serviceudviklingsforløb for SENS motion® ligger en stor del af værdiskabelsen for løsningen i, hvordan og hvilke data der præsenteres, interaktionen med softwaren, og hvorledes aktiviteter i et hverdagsrehabiliterings- og genoptræningsforløb understøttes af SENS motion®. Desuden er det essentielt for virksomheden at få belyst de økonomiske gevinster ved anvendelsen af produktet i en evaluering.

 

Formålet med projektet er derfor at udvikle SENS motion's® services baseret på brugernes behov samt teste produktet og de nyudviklede services i et pilotprojekt med henblik på en MAST-evaluering

 

Der skabes således en specifik og komplet løsning målrettet kommunernes sundhedsfaglige indsats og brugerens krav.

 

Aktiviteter i projektet
Projektet løber fra udgangen af 2016 til sommeren 2017. Her vil der blive arbejdet med:

 

 • Pilotprojekt: Her identificeres og afgrænses markedssegmentet for det samlede forløb, og der etableres et samarbejde med en kommune. Løsningen testes hos enkelte borgere med henblik på dataindsamling til udvikling af services.
 • Udvikling af services: Overblik over nuværende services på baggrund af testforløb og med direkte input fra kommunen og slutbrugerne. Der udvikles og implementeres eksisterende og nye services. Den komplette løsning testes i større skala inklusiv de nyudviklede services.
 • Evaluering: Her laves der en MAST-evaluering af løsningen.

 

Forventede resultater
SENS motion® giver mulighed for både at forebygge følgesygdomme som følge af inaktivitet gennem identificering og motivering af højrisiko-borgere.

 

Desuden vil den rette løsning med de rette services kunne bidrage til at sikre compliancei træningsforløb på blandt andet rehabiliteringsområdet og dermed give en hurtigere genoprettelse af borgerens funktionsniveau.

 

Det er centralt, at den udviklede løsning for SENS motion® kan integreres i de arbejdsgange, der er i kommunerne, og har den rette funktionalitet, hvilket vil blive sikret i forbindelse med udviklingen af de forskellige services.

 

 
KontaktpersonTobias 
        Theodorus Perquin

Tobias  Theodorus Perquin

Konsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Tobias  Theodorus Perquin

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

SENS Innovation

Kasper  Lundberg Lykkegaard

Email:  LOADEMAIL[kasper]DOMAIN[sens.dk]

Web:   http://www.sens.dk/

Køge Kommune

Jette  Flarup

Email:  LOADEMAIL[jette.flarup]DOMAIN[koege.dk]

Web:   http://koege.dk/borger.aspx