ACCESS - Koordineret akutindsats

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Monitoreringsteknologier til minimering af akutte indlæggelser på Sygehus Sønderjylland

Hvor er udfordringerne?

20130704_accessSygehus Sønderjylland modtager årligt ca. 9.500 borgere over 65 år til akut indlæggelse (eksklusiv kardiologiske og neurologiske indlæggelser). Det svarer til 60 pct. af alle sygehusets medicinske indlæggelser. Indlæggelserne er jævnt fordelt over hele året, men 80 pct. finder sted i den praktiserende læges åbningstid. Estimeret betyder det, at 13 patienter over 65 år dagligt indlægges i de praktiserende lægers åbningstid på hverdage - eller ca. 3250 patienter om året.

 

Hvis 25 pct. af disse indlæggelser konverteres til ambulante forløb hos de praktiserende læger, kan antallet af indlæggelser i aldersgruppen over 65 år reduceres med 8 pct.

 

Vision

Patient@home tester i samarbejde med forskningsprojektet ACCESS hvordan monitoreringsteknologier på tværs af sektorer og tilbud kan reducere akutte (gen)indlæggelser, sundhedsomkostninger, funktionstab - og samtidig styrke sammenhængen i patientforløbet. Endvidere sættes der øget fokus på forebyggelige indlæggelser. Patient@home vil særligt være involveret i at undersøge, hvordan monitorering af puls, blodtryk og iltmætning kan minimere antallet af akutte indlæggelser.

 

Projektet inkluderer 300 "testpatienter", som randomiseres til et af fire tilbud - se mere herunder. Heraf vil halvdelen blive tildelt behandlingsforløb indeholdende anvendelse af monitoreringsteknologier.

 

De fire tilbud

- Det kommunale akuttilbud med hyppig kontakt til borgeren og iværksættelse af behandling i hjemmet eller på akutpladser etableret på plejecentre, hvor egen læge har behandlingsansvaret.

 

- Det kommunale akuttilbud + akut medicinsk speciallægevurdering af patienten i ambulatorium senest 30 minutter efter ankomsten. Patienten behandles herefter i egen hjem eller på en akutplads, hvor speciallægen har behandlingssansvaret.

 

- Det kommunale akuttilbud + velfærdsteknologiske tilbud med direkte kontakt til speciallæge, videokommunikation, hjemmemonitorering af blodtryk, puls og iltmætning

 

- Det kommunale akuttilbud + akut medicinsk speciallægevurdering med iværksættelse af alle tre ovennævnte tiltag

 

Der gennemføres en kvalitativ og kvantitativ evaluering i slutningen af projektet. Der forventes at de testede teknologier vil bidrage til et fald i indlæggelsesfrekvensen på mindst 20 pct. og en hurtigere generhvervelse af funktionsniveau.

 

Se præsentationerne fra seminaret Patienten i Hjemmet den 25. februar 2015 HER.

 

Evalueringsrapport: http://accessprojektet.dk/

 
Kontaktperson

Christian  Backer Mogensen

Specialeansvarlig overlæge, lektor


Sygehus Sønderjylland - Akutcenter, FAM

Email:  LOADEMAIL[christian.backer.mogensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Sygehus Sønderjylland - Akutcenter, FAM

Christian  Backer Mogensen

Email:  LOADEMAIL[christian.backer.mogensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.sygehussonderjylland.dk/wm233821

Systematic

Claus Kj.  Andersen

Email:  LOADEMAIL[claus.kjaergaard.andersen]DOMAIN[systematic.com]

Web:   http://www.systematic.com

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk