MAST - Model for Assessment of Telemedicine

Patient@home ønsker at dokumentere effekterne af de velfærdsteknologiske og telemedicinske teknologier, som udvikles i projektet. Til at gøre det benyttes den MTV-baserede (Medicinsk Teknologi Vurdering) og tværfaglige evalueringsmodel MAST

 

MAST (Model for Assessment of Telemedicine) er en europæisk evalueringsmodel, som i dag anvendes i mere end 30 studier af telemedicin og velfærdsteknologi i over 20 regioner i Europa. Modellen er ligeledes anbefalet som ramme for evaluering af telemedicin i bl.a. Danske Regioners Telemedicinstrategi (2011).

 

Modellen er skabt ud fra ønsket om at evaluere telemedicin ved (1) at beskrive effekter og bidrag til kvalitet i behandling og (2) at producere et grundlag for beslutninger om at indføre telemedicinske løsninger. I praksis evaluerer MAST-modellen telemedicinske løsninger igennem følgende tre trin

 

Trin 1: Forudgående vurdering:

• Er teknologien modnet?

• Juridiske og økonomiske forudsætninger?

                                                                                                            

Trin 2: Multidisciplinær vurdering (domæner):

1. Helbredsproblem og teknologi

2. Sikkerhed

3. Klinisk effekt

4. Patientens perspektiver

5. Økonomiske aspekter

6. Organisatoriske aspekter

7. Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter

                                                                                                                                                              

Trin 3: Overførbarhed

• Over grænser

• Skalerbarhed

• Generaliserbarhed

 

Trin 1 er den forudgående vurdering, hvor det bør overvejes, om teknologien overhovedet er tilstrækkeligt udviklet eller modnet til, at der kan gennemføres effektmåling. Måske skal der først gennemføres pilotundersøgelser eller foretages afklaring af juridiske eller økonomiske forhold, før større studier initieres.

 

I trin 2 gennemføres den tværfaglige evaluering af teknologiens effekter. Effekterne og beskrivelsen af teknologien opdeles i syv domæner, der er tilpasset telemedicinske løsninger. Telemedicin har ofte effekter på patientens oplevelse af behandlingen eller muligheder for selv at håndtere sin sygdom (empowerment). Derfor indeholder MAST et selvstændigt patientdomæne.

 

Trin 3 indebærer, at der efter beskrivelsen af effekter i det foregående trin foretages en vurdering af mulighederne for at overføre resultaterne. Hvis fx den tværfaglige vurdering i trin 2 baseres på engelske studier, er det ofte nødvendigt at "oversætte" resultaterne til danske forhold. Eksempelvis at vurdere, hvorvidt en effekt af telemedicin i form af en 20 % reduktion af antal sengedage kan overføres til danske sygehuse. Og ligeledes kan studier gennemført på mindre sygehuse være vanskelige at overføre direkte til større universitetshospitaler med mere komplekse patientgrupper.

KontaktpersonNatalie 
                Lundquist

Natalie  Lundquist

Projektkoordinator


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[nalu]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]