Chromalex - det meditative billede

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Videreudvikling og test af Chromalex på en mobil skærm og i relation til forskellige målgrupper

20140204_chromalexI takt med at patienter flyttes til eget hjem og i højere grad skal kunne håndtere egen sygdom, bliver der ikke alene behov for at indtænke nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan registrere, monitorere og behandle patienter fysisk. Med udviklingen følger også behovet for løsninger, der kan støtte patienten psykisk under sygdomsforløbet.

 

Projektet "Chromalex - det meditative billede" sætter i regi af Patient@home fokus på dette behov. 

 

Baggrund

Projektet tager afsæt i begrebet "positiv distraktion", der er en relativ ny og uudforsket metode, som har potentiale for at berolige patienter og skabe større tryghed under indlæggelser, ambulante besøg eller i eget hjem.

 

Via en tv-skærm vises en række billeder i et konstant flow. Billederne fortoner sig i hinanden og skifter kontinuerligt mellem motiv og abstrakt billede. Farver, motiver og billeder skifter afhængig af måned, dato og ugedag, hvilket sikrer, at billedet er konstant foranderligt og levende.

 

Chromalex er udviklet i forbindelse med et projekt på kræftafdelingen på Odense Universitets Hospital, hvor afdelingen efterspurgte foranderlige omgivelser, der kunne virke som positiv distraktion for patienterne, når de kom til kemoterapi.  Chromalex er sidenhen blevet testet på et plejehjem, hvor særligt borgere med demens og udad-reagerende adfærd oplevede en større ro. Patient@home bygger videre på disse resultater.

 

Formål og resultater

Formålet med at integrere Chromalex i Patient@home er at videreudvikle og teste billedet i relation til forskellige målgrupper. Testen sker via en mobil skærm, som patienter kan anvende, når der er behov for at blive beroliget eller flytte tankerne - hvilket gør det mere afslappende og behageligt, at være patient i eget hjem.

 

Gennem en række systematiske undersøgelser inden for sundheds- og plejesektoren, forventer projektet, at opnå følgende resultater:

 • Afdækning af hvilke patientgrupper, der kan have glæde af Chromalex under behandling i eget hjem
 • Udvikling og tilpasning af Chromalex til udvalgte persongrupper - f.eks. i relation til billedvariationer, farver og hastighed
 • Klinisk evidens for at Chromalex har en beroligende effekt, der skaber værdi i sygdomsforløbet for udvalgte patientgrupper

 

 
KontaktpersonJørgen 
        Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Playscapes

Per  Stokbro

Email:  LOADEMAIL[per]DOMAIN[playscapes.dk]

Web:   http://www.playscapes.dk

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/