Social - assisterende robotter

 
 
 
Interaktiv platform til social aktivering og inklusion gennem leg og spil

20130108_socialassisterende_robotterNaturlig aldring indebærer for de fleste mennesker en støt stigende grad af både kognitiv og fysisk svækkelse. Denne svækkelse medfører i mange tilfælde en jævnt faldende mulighed og lyst til at deltage i aktiviteter - såvel fysiske som sociale.

 

Visionen

Patient@home sætter gennem projektet "social-assisterende robotter" fokus på at udvikle en række virtuelle og socialt integrerende spil, som kan tilbyde interaktion uafhængig af geografiske distancer. Spillene vil skabe et tæt og effektivt samspil mellem mennesker - bl.a. ved at udfordre og træne brugernes kognitive evner og derved styrke deres psykiske og fysiske velbefindende samt udsætte aldersrelateret kognitiv nedgang.

 

Det er hensigten at udforske, udvikle og afprøve de primære virkemidler i spillene, som øger den unikke følelse af interaktion og social tilstedeværelse - bl.a. gennem mulighed for berøring og fysisk stimuli vedhjælp af teknologiske hjælpemidler.

 

Projektet gennemføres som et forskningsprojekt, hvori der bl.a. opstilles prototyper og foretages kliniske tests af de opnåede resultater. Projektet udvikles løbende gennem et PhD-stipendiat.

 
KontaktpersonThomas 
                Bak

Thomas  Bak

Professor


Aalborg Universitet, Automation & Control

Email:  LOADEMAIL[tba]DOMAIN[es.aau.dk]

Partnere

Aalborg Universitet, Automation & Control

Thomas  Bak

Email:  LOADEMAIL[tba]DOMAIN[es.aau.dk]

Web:   http://www.control.aau.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/