Telemedicinsk udskrivningskonference

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Implementering af telemedicinsk udskrivningskonference på Odense Universitetshospital

20121115_udskrivningskonferenceVed indlæggelse på hospitalet samarbejder kommuner og hospital om at skabe et sammenhængende forløb, så borgeren sikres den bedste mulige kvalitet - både før, under og efter indlæggelsen. Ved mere komplicerede indlæggelsesforløb er der ved indlæggelsens afslutning ofte behov for en udskrivningskonference - møde mellem involverede parter - med deltagelse af repræsentanter fra både kommune og hospital for at sikre den bedst mulige overgang fra hospital til hjem samt fra hospitalt til kommunalt regi.

 

En sådan udskrivningskonference er dog i mange tilfælde en ressource- og tidskrævende øvelse, hvor det ligeledes kan være svært at samle alle relevante parter på tværs af organisationer. Odense Universitetshospital, Kerteminde, Langeland og Faaborg-Midtfyn Kommuner har derfor kørt et pilotprojekt omkring telemedicinsk udskrivningskonference, hvor de involverede parter mødes via videokontakt.

 

Visionen

Telemedicinsk udskrivningskonference betyder, at der kan spares administrative ressourcer hos de implicerede organisationer. Samtidig kan konferencens brug af video fjerne både transporttid og dermed forkorte og effektivisere udskrivningskonferencen.

 

Patient@home følger op på ovennævnte projekt ved at sætte de telemedicinske udskrivningskonferencer i konkret drift på Odense Universitetshospital i samarbejde med en række kommuner. Projektets målsætning er at sikre opstarten af denne drift i form af aktiviteter som undervisning af involverede parter og brugere samt formulering af aftaler om konkrete arbejdsgange omkring systemet.

 
Kontaktperson

Lisbeth   Jørgensen

Innovationskonsulent


Odense Universitetshospital, Afdelingen for driftsoptimering og IT

Email:  LOADEMAIL[lisbeth.irene.joergensen]DOMAIN[ouh.regionsyddanmark.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital, Afdelingen for driftsoptimering og IT

Lisbeth   Jørgensen

Email:  LOADEMAIL[lisbeth.irene.joergensen]DOMAIN[ouh.regionsyddanmark.dk]

Web:   http://www.ouh.dk