Baby-kuffert til barselsforældre

 
 
Projektet blev afsluttet i 2013

 
Teknologi til videokonference mellem nybagte forældre og hospitalet

20121030_babykuffertPROJEKTET ER AFSLUTTET

Når et barn kommer til verden starter en række opgaver for såvel forældre som hospital. Det er bl.a. hospitalets opgave at sikre, at nybagte forældre er velinformerede om fx spædbarnspleje, amning samt fysisk og psykisk restitution efter fødslen.

 

Mange nybagte forældre udskrives i dag ganske kort tid efter fødslen, hvorfor også indlæggelsestiden er faldende og antallet af ambulant fødende stigende. Dette faktum medfører samtidig, at meget af den efterfølgende kontakt mellem forældre og hospital flyttes over på ambulante genhenvendelser eller telefonisk kontakt.

 

Patient@home gennemfører i denne kontekst et pilotprojekt, hvor eksisterende telemedicinske løsninger fra KOL patienter - den såkaldte KOL-kuffert - tilbydes barselspatienter i form af en Baby-kuffert. Løsningen består af en elektronisk kuffert, hvor patienterne kan komme i videokontakt med hospitalspersonalet fra direkte fra eget hjem. Med en sådan løsning kan hospitalspersonalet fx følge amning og baby direkte på skærmen.

 

Pilotprojektet inkluderer 32 familier, der hver får Baby-kufferten stillet til rådighed i 3-6 dage.

 

Visioner

Formålet med pilotprojektet er at udforske de første erfaringer med brug af baby-kuffert - herunder erfaringer fra en lille gruppe barselsforældre og erfaringer hos personalet. Herudover er det hensigten at afprøve et stykke telemedicinsk teknologi, som vil få nybagte familier til at føle sig trygge ved at minimere antallet af ambulante besøg på hospitalet efter fødslen.

 

Endvidere er det målsætningen, at den afprøvede teknologi skal reducere antallet af nyfødte børn med vægttab samt nedbringe mængden af nybagte mødre, som opgiver amning inden for de første seks uger efter fødslen.

 
KontaktpersonClaus 
                Duedal Pedersen

Claus  Duedal Pedersen

Projektleder


Odense Universitetshospital

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere


Medisat A/S

Hanne   Hansen-Nord

Email:  LOADEMAIL[hhn]DOMAIN[medisat.dk]

Web:   http://www.medisat.dk

Odense Universitetshospital

Claus  Duedal Pedersen

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk