Robotrainer Light

 
 
 
I dette forskningsprojekt videreudvikles og testes en træningsrobot i samarbejde med sundhedssektoren

20150904_RoboTrainerLightBaggrund

I Danmark indlægges årligt ca. 12.500 mennesker på hospitalet pga. apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning). Apopleksi er den hyppigste årsag til handicap i voksenalderen, og godt halvdelen af disse mennesker har varige mén. Udover de store menneskelige omkostninger apopleksi påfører den enkelte, så estimeres de årlige udgifter til behandling og pleje mv. til 2,7 milliard kroner.

 

Om RoboTrainer Light

RoboTrainer Light (RTL) består af en snor, der er forbundet til en motor. Når patienten trækker i snoren, kompenserer motoren for armens egen vægt, og man kan på den måde få trænet musklerne ved egen kraft, selvom patienten ikke er stærk nok til at løfte sin arm. Det kan sammenlignes med at stå med kroppen under vand i svømmehallen og bevæge sine arme. Det kræver en indsats, selvom armene holdes oppe af sig selv.

Genoptræningsstudier har vist, at mange gentagelser af træningsøvelser er et effektivt middel til at få hjernen til at lære at kontrollere lammede muskelgrupper, så man langsomt kan arbejde sig tilbage mod en bedre funktionsevne. Afhængigt af funktionsnedsættelsens karakter er patienten ofte ikke selv i stand til at udføre øvelserne uden hjælp fra terapeuter.

RTL registrerer træningens historik fx hyppighed, varighed, sværhedsgrad mv., det bliver således lettere at følge med i fremskridt af træningen og synliggøre de opnåede resultater.

Træningshistorikken kan give terapeuten et værktøj til at justere niveauet for træningen samtidig med, at det kan motivere patienterne til at træne, da de lettere kan se selv mindre fremskridt. 

 

Formål/vision

Formålet med forskningsprojektet er at videreudvikle og teste RTL i samarbejde med sundhedspersonale og patienter. Robotten skal blive så let at anvende, at terapeuter kan sammensætte en individuel tilpasset træning fx ved at vælge øvelse, justere sværhedsgrad, træningsinterval mv.

På sigt vil nogle patientgrupper kunne klare træningen på egen hånd - både på sygehuset, på det kommunale træningscenter og i hjemmet. 

 

Resultater

Den simple opbygning gør både robotten billig at fremstille og nem at anvende. At træningen kan foregå forskellige steder betyder samtidig, at robotten kan følge patienten gennem træningsforløbet fra hospitalet over det kommunale træningscenter og ud i hjemmet. Forventningen er derfor både at sikre en god og ensartet kvalitet i træningen til gavn for patienterne og samtidig sikre en samfundsøkonomisk gevinst.

Det er hensigten at gennemføre en kvalitativ undersøgelse af, hvad brugernes (patienter og personale) oplevelse af RTL er, samt hvilke økonomiske og organisatoriske implikationer, som anvendelse af RTL vil medføre. Det er forventningen, at RTL vil blive kommercialiseret i nærmeste fremtid.

 

Læs mere HER og se Syddansk Universitets film om RoboTrainer Light HER.

 
KontaktpersonAnders S. 
                Sørensen

Anders S.  Sørensen

Lektor


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[anss]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Anders S.  Sørensen

Email:  LOADEMAIL[anss]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller

Odense Universitetshospital - Neurorehabilitering, Sygehusenhed Ringe

Anne Friis   Hansen

Email:  LOADEMAIL[anne.friis.hansen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk/wm212330

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Per  Kjær

Email:  LOADEMAIL[pkjaer]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk

Syddansk Universitet - Institut for Teknologi og Innovation

Jørgen  Maagaard

Email:  LOADEMAIL[jmp]DOMAIN[iti.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/iti