Styresystem til nedsat kognitivt funktionsniveau

 
 
 
Udvikling af styresystem til smartphones/tablets, der guider borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau gennem hverdagsaktiviteter

20140224_styringssystemSimple hverdagsopgaver kan være krævende at huske for borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau. De har derfor brug for hjælp fra pårørende og/eller plejepersonale. Virksomheden Tele Call har i projektet Demens i Hjemmet udviklet en prototype i form af et meget simplificeret styresystem til smartphones og tablets rettet mod borgere med let demens. Systemet understøtter og afhjælper nogle af de udfordringer, borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau støder på i hverdagen, og gør dem derved i stand til i højere grad at kunne tage vare på sig selv.

 

Systemet indeholder få overskuelige funktioner, f.eks. en kalender med billedfunktion, der hjælper borgeren med at huske sine aftaler, forskellige guides til at udføre hverdagsaktiviteter såsom at lave kaffe eller vaske tøj og en livshistoriefunktion, der gennem billeder kan fortælle om forskellige episoder i borgerens liv. 

 

 

Vision og formål

Patient@home bygger i projektet "Styresystem til borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau" videre på resultater og erfaringer fra "Demens i Hjemmet". Projektets mål er at gøre borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau i stand til i højere grad at kunne udføre hverdagsaktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra pårørende eller plejepersonale. I den forbindelse vil man stimulere den eksisterende kognitive funktionsevne. Visionen er derigennem at øge livsværdi og værdighed for borgere med nedsat kognitiv funktionsevne.

 

Projektet forventes at lede til følgende konkrete resultater:

  • En kortlægning af hvilke borgere med kognitiv nedsat funktionsniveau, der har behov for et simplificeret styresystem (foruden borgere med demens)
  • Videreudvikling, test og tilpasning af styresystemet til borgerens behov
  • Integrering af eksternt input i form af f.eks. sensorinput
  • Et eller flere nye kommercialiserede produkter fra Tele Call
 
Partnere

Tele Call Danmark

Henrik  Bryld

Email:  LOADEMAIL[henrik]DOMAIN[telecall.dk]

Web:   http://www.telecall.dk

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/