DoloTest® - hjælp til borgere med kroniske smerter

 
 
 
Videreudvikling af screeningsværktøjet DoloTest®, som er en ny og hurtig måde til at kortlægge borgeres kroniske smerter og livskvalitet på

Baggrund

Talrige forskningsresultater viser, at omkring hver fjerde dansker lever med vedvarende smerter. De smerter er ikke alene årsag til forringet livskvalitet for den enkelte borger; de udsætter også sundhedssektoren og samfundet generelt for et stort økonomisk pres.

EvidenceProfile har udviklet screeningsværktøjet, DoloTest®, som kan bruges af kommuner og hospitaler til at dele borgerrapporterede smerte- og livskvalitetsdata, så de derved lettere kan finde frem til det rette behandlingstilbud for den enkelte borger. Ved at sætte tidligt ind over for kroniske smerter kan flere borgere undgå langtidssygefravær på arbejdspladsen, som er en af de primære årsager til fravær.

 

DoloTest® er videnskabeligt valideret og indgår blandt andet som måleredskab i en engelsk app, der ordineres af læger til smertepatienter i Storbritannien. App'en er udviklet i samarbejde med National Health Service, NHS (det engelske sundhedssystem). Et pilotstudie foretaget i samarbejde med NHS har vist, at DoloTest kan være med til at forbedre resultatet af behandling og omsorg for borgere med kroniske smerter. Pilotstudiet viste desuden, at der var en reduktion i forbrug af smertemedicin, færre kontakter til primærsektoren og færre henvisninger til smerte- og ortopædkirurgiske specialer. Derudover viste pilotstudiet, at DoloTest® vil kunne spare det engelske sundhedssystem for millioner af pund.

 

Formål/vision

Projektets formål er at individualisere behandling af kroniske smerter og finde den mest effektive løsning for den enkelte borger med de store fordele, der er for både borgeren, arbejdsmarkedet og sundhedssektoren.


Screeningsværktøjet DoloTest® skal videreudvikles i Patient@home, så det bliver endnu nemmere at gennemføre tests og se ændringer i smertetilstanden over tid for derigennem bedre at kunne igangsætte den relevante behandling. Derudover skal behovet for produkttilpasninger og integration af DoloTest® til eksisterende kommunale og regionale dokumentationssystemer afdækkes.

 

Forventede resultater

Ved at monitorere borgere med DoloTest® og sammenholde DoloTest®-profiler, vil det være muligt på et tidligt tidspunkt at opdage uønskede ændringer, der kan indikere en forværring i smertetilstanden. På den måde kan borgeren få en mere målrettet konsultation og tidligere påbegynde behandling. Behandlingsstedet kan samtidig spare tid ved at identificere og udskille de personer, som har behov for fremmøde, fremfor at konsultere alle. Endelig vil DoloTest® give både borger og behandler(e) mulighed for sammen at evaluere effekten af behandlingen, og derved hurtigere foretage relevante justeringer i behandlingsforløbet.

 

Det kan være svært for patienter med kroniske smerter at beskrive, hvordan smerterne påvirker deres livskvalitet over for sundhedspersonalet, men igennem det visuelle og numeriske testresultat fra DoloTest® vil borgeren få lettere ved at formidle smerterne til sundhedspersonalet, arbejdspladsen og de pårørende. Borgeren vil få lettere ved at formidle smerternes indflydelse på livskvaliteten til sundhedspersonale, arbejdsplads eller pårørende, igennem det visuelle og numeriske testresultat fra DoloTest®.

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Partnere

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

EvidenceProfile

Kim  Kristiansen

Email:  LOADEMAIL[doctorkim]DOMAIN[evidenceprofile.com]

Web:   http://mydolotest.com/