Målrettet medicininformation i kommunal pleje

 
 
 
Projektet vil tilpasse og videreudvikle MediCombs medicininformationssystem til brug i den kommunale pleje med det formål at sikre bedre medicinhåndtering hos borgere

Baggrund

Det øgede fokus i sundhedssystemet på ambulant diagnosticering og behandling samt udlæggelse af patienter til eget hjem medfører øget kompleksitet i den kommunale opgaveløsning. Herunder opgaven med medicin hos borgere, der får flere forskellige præparater.

På den baggrund er der behov for løsninger, der kan understøtte kommunernes kompetencer inden for medicinhåndtering med en lettere og mere målrettet tilgang til relevant medicininformation.

 

Formål/vision

Formålet med projektet er at videreudvikle virksomheden MediCombs medicininformationssystem til brug i den kommunale pleje, og afprøve det tilpassede system på Ældrecenter Dalvangen i Glostrup Kommune. Afprøvningen vil blive gennemført med henblik på udarbejdelse af en MAST-evaluering (Model for Assessment of Telemedicine), der skal dokumentere systemets potentialer til medicinhåndtering i plejesektoren.

 

Forventede resultater

Projektet skal munde ud i en færdig løsning for MediCombs nye plejesektor-produkt, der tilgodeser de kommunale behov. Afprøvningen skal være med til at demonstrere anvendeligheden af MediCombs medicininformationssystem i plejesektoren, og MAST- evalueringen skal tegne et billede af, i hvilke situationer systemet har værdi for plejepersonale, sundhedssystem og borgers helbred.


Det er ikke forventningen, at selve afprøvningen vil give økonomiske besparelser på den kommunale medfinansiering i projektperioden, men at der vil være økonomiske gevinster i et lidt længere tidsperspektiv som følge af et reduceret antal lægemiddelsrelaterede indlæggelser. En forbedret medicininformation og dermed medicinering vil desuden kunne forbedre borgers habituelle tilstand og livskvalitet.

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Glostrup Kommune

Lisa  Jeppesen

Email:  LOADEMAIL[lisa.jeppesen]DOMAIN[glostrup.dk]

Web:   www.glostrup.dk/

Glostrup Kommune - Ældrecentre Dalvangen

Christina  Poulsen

Email:  LOADEMAIL[christina.poulsen]DOMAIN[glostrup.dk]

Web:   http://www.glostrup.dk/aeldrecenterdalvangen

MediComb A/S

Henrik  Reiche

Email:  LOADEMAIL[henrik.reiche]DOMAIN[medicomb.dk]

Web:   www.medicomb.dk