Genoptræning ved hjerneskade gennem virtual reality

 
 
 
Virtual reality giver nye muligheder for genoptræning af dagligdagsfærdigheder hos patienter med erhvervet hjerneskade

Baggrund

12.000 danskere bliver hvert år ramt af et slagtilfælde. 70 procent overlever, men mange af disse personer er ramt af mén, som betyder, at de skal genlære helt simple dagligdagsopgaver som eksempelvis at drikke af en kop. Det er ganske naturligt en frustrerende proces for disse patienter, men virtual reality kan hjælpe.

 

VR-Rehab har i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus i Grindsted udviklet Virtual Reality Training System - et VR-gamification-system til rehabilitering af erhvervet hjerneskadede, der er blevet testet og udviklet i tæt samarbejde med fagterapeuter.20170524_VR-Rehab

 

Træningsmiljøet tilpasses den enkelte patients kognitive og fysiske formåen. De indledende resultater viser, at det er en bred patientgruppe, der kan genoptrænes, og den individuelle tilpasning giver øget motivation for forløbet.

Det virtuelle miljø består på nuværende tidspunkt af et køkken, hvor brugerne udfører daglige opgaver i henhold til deres rehabiliteringsprogram (Almen Daglig Livsførelse, ADL). Systemet lader patienter manipulere den virtuelle verden og dens objekter ved hjælp af finmotoriske sensorer (Leap Motion) på en ny og sikker måde. Patienter kan eksempelvis træne det at skære brød i den virtuelle verden med fokus på håndtering af kniven, før dette trænes i den virkelige verden. Derved sikrer man, at patienten kognitivt forstår, hvordan en kniv skal håndteres og har den fysiske styrke til aktiviteten, så patienten ikke laver skade på sig selv eller sine omgivelser.

 

Formål og vision

Formålet med projektet er at videreudvikle Virtual Reality Training System frem til et salgsklart produkt. Derudover er det hensigten at få kortlagt løsningens potentiale og værdi for træningsenheden.

 

Visionen er at skabe en løsning, der sikre at brugeren effekt af sit genoptræningsforløb og som samtidig er motiverende for både personale og patienter. Derudover er det målet at skabe et system, der er modulært opbygget med personlig tilpasning gennem den virtuelle træning, så enhver patient kan anvende og træne i systemet.

 

Projektet

Forløbet gennemføreres i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og Neurorehabiliteringen, Sydvestjysk Sygehus. Aktiviteterne i projektet er dels gennemførsel af A/B test hos brugere og dataindsamling ved hjælp af spørgeskema, interview og kvantitative målinger. Resultaterne herfra sammenholdes med brugerkrav for udvikling af et samlet løsningskoncept. 

 
KontaktpersonTobias 
                Theodorus Perquin

Tobias  Theodorus Perquin

Konsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Tobias  Theodorus Perquin

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Syddansk Sundhedsinnovation

Jonas  Drefeld

Email:  LOADEMAIL[jonas.drefeld]DOMAIN[rsyd.dk]

VR Rehab

Daniel  J. R. Christensen

Email:  LOADEMAIL[dc]DOMAIN[vr-rehab.dk]

Web:   http://vr-rehab.dk

Center for Sundhedsteknologi, Esbjerg Kommune

Britt  Saarup Kronbøge

Email:  LOADEMAIL[brkro]DOMAIN[esbjergkommune.dk]

Web:   http://dinsundhed.esbjergkommune.dk/

Neurorehabiliteringen, Grindsted, Sydvestjysk Sygehus

Susanne  Asmussen

Email:  LOADEMAIL[susanne.asmussen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.svs.dk/wm377422