• Nytænkning

  Forbedring af sundhedssektoren gennem teknologiunderstøttet behandling, monitorering og rehabilitering i patientens eget hjem – før, under og efter indlæggelser

  Nytænkning
 • Innovation

  Målrettet udvikling af teknologier og services i samarbejde mellem virksomheder, sundhedsfagligt personale, slutbrugere og forskningsinstitutioner

  Innovation
 • Patient empowerment

  Brugerdreven udvikling af teknologier, der understøtter patienten i at tage ansvar for egen sundhed og behandling – og gør det muligt at være patient i eget hjem

  Patient empowerment
 • Vidensudveksling

  Overførsel af ny forskning og viden til danske virksomheder - til gavn for udvikling og modning af nye velfærdsteknologiske teknologier og markedsområder

  Vidensudveksling
 • Forskning

  Opbygning af ny forskning og viden om udvikling samt brug af velfærds- og sundhedsteknologier – i tværfagligt samarbejde mellem slutbrugere, forskningsinstitutioner, virksomheder og sundhedsfagligt personale

  Forskning
prev     next