Patient@home blev afsluttet pr. 1. februar 2018

 

Om Patient@home

Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor.

 

Gennem et tværfagligt og offentligt-privat projektsamarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner udvikler Patient@home en række nye velfærdsteknologiske produkter og services, som vil bidrage aktivt til en reducering af både antal og varighed af indlæggelser på de danske hospitaler.

 

Målsætning

Målet er i løbet af projektets levetid at udvikle 40 nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for bl.a. bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt indlæggelser af patienter i egne hjem. Udviklingen af teknologier til disse formål skal minimere presset på ikke mindst hospitalernes økonomiske og personalemæssige ressourcer samt øge patienters aktive medvirken og motivation til at tage ansvar for deres egen sundhed.

 

Herudover skal teknologierne sikre, at sundhedspersonale i hele sektoren kan få både valide og ensartede data til vurdering af den enkelte patients behov for behandling. Herudover giver Patient@home danske virksomheder adgang til den nyeste viden, laboratorier samt real-life testfaciliteter, så de får det bedste udgangspunkt for at opbygge stærke internationale markedspositioner omkring innovative og intelligente velfærdsteknologier og -ydelser.

 

Samarbejde sikrer relevans og effekt

Projektets store fokus på tæt samarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner sikrer relevans og effekt af de udviklede produkter og services. Samarbejdsformen er garant for, at alle produkter og services er udviklet efter brugernes behov og accept, samt at alle resultater er baseret på såvel den nyeste forskning som virksomheders og ikke mindst hospitalernes udviklings- og forretningsplaner.

 

KontaktpersonNatalie 
                Lundquist

Natalie  Lundquist

Projektkoordinator


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[nalu]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]