Videokonference i sundhedssektoren

 
 
Projektet blev afsluttet i 2013

 
Optimering af videokonference i Sundhedssektoren med henblik på at forkorte patientforløb

Baggrund

Videokonference bruges til mange ting, bl.a. til møder mellem kolleger fra forskellige sygehusenheder, videotolkning, fjernundervisning, lægekonferencer vedr. koordinering af patientforløb mellem flere hospitaler samt udskrivningskonferencer mellem sygehuse og kommuner. Med videokonference sparer medarbejdere i regionen både ressourcer og tid på transport samt opnår effektive møder med kolleger på tværs af regionen. Brugen af videokonference er derfor på mange måder, set i et større perspektiv, med til at sikre kortere patientforløb.

 

20150413_Videokonference i Sundhedssektoren

I et projekt i Patient@home søger man i endnu højere

grad at udbrede

videokonferencen i Region Syddanmark og give klinikerne nye avancerede muligheder for at benytte videokonference sammen med datadeling til at koordinere og planlægge patientforløb som fx operationer på tværs af hospitalsenheder. Det skal ske ved, at projektmedarbejdere tager sig af bestilling og installation af videoudstyr samt underviser medarbejdere og yder løbende support.

 

Formål

Konkret er projektets formål at gøre medarbejderne i stand til at dele billeder og diagrammer vedrørende fælles patienter på udvalgte skærme og se de andre konferencedeltagere på en anden skærm. På den måde sparer man både tid og ressourcer til transport, da mødedeltagelse kan foregå fra eget udgangspunkt uden at den kliniske kvalitet sænkes, da alle har samme kliniske information til rådighed, som hvis de fysisk befandt sig samme sted.

Dette er især interessant for OUH, der som regionens specialsygehus modtager et stort antal patienter til operation fra andre sygehuse i regionen og fra Sjælland.

 

Forventede resultater

Efter installation af og undervisning i brug af avancerede 4-skærmsløsninger, som integrerer videokonference og datadeling på bl.a. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling samt Hjertemedicinsk Afdeling på OUH, sparer kirurgerne og det øvrige personale involveret i operationsforberedelse store mængder tid, som tidligere blev brugt på at køre ud til de andre sygehusenheder, hvor operationspatienter befandt sig - for at forberede operationen og få al relevant information om patienten fra kollegerne.

 
KontaktpersonLisbeth 
                Jørgensen

Lisbeth  Jørgensen

Innovationskonsulent


Odense Universitetshospital - Afdeling for driftsoptimering og IT

Email:  LOADEMAIL[lisbeth.irene.joergensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital - Afdeling for driftsoptimering og IT

Lisbeth  Jørgensen

Email:  LOADEMAIL[lisbeth.irene.joergensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk/wm259883