Lyden af fremtidens velfærdsløsninger

 
 
Projektet blev afsluttet i 2016

 
Et projekt, der identificerer, kortlægger og konceptudvikler lydløsninger til demente og sindslidende

I samarbejde med Patient@home vil Struer Kommune undersøge om brugen af lyd kan bidrage til udviklingen af nye metoder og løsninger for to af de økonomisk tunge grupper i Struer Kommune, nemlig de psykiske syge og demensramte.

 

Baggrund

Det skønnes, at der lever ca. 90.000 med en demenssygdom i Danmark, og en fremskrivning indikerer, at der vil ske op imod en fordobling af antallet af personer med demens inden for 25-30 år. De samfundsmæssige udgifter forbundet med demens i Danmark anslås i dag til at ligge i omegnen af 24 mia. kr. Stigningen i antallet af borgere med specielle behov gælder også borgere diagnosticeret med en psykisk lidelse, og antallet af danskere i behandling med psykiske diagnoser steg med hele 48 procent fra 2000 til 2009. Tal fra Danske Regioner anslår, at alene omkostninger til depressioner i Danmark er ca. 14 mia. kr. årligt, mens angstlidelser koster samfundet ca. 6 mia. kr. årligt.

Forskning viser, at man kan designe specifikke lydmiljøer og teknologier i forhold til ønsket adfærd og velfærd. Lyd kan skabe stemninger, og er essentiel for vores evne til at skabe indre billeder og til at reflektere. Derfor giver det god mening, at undersøge og teste lydløsninger på flere velfærdsområder, eksempelvis på demens- og psykiatriområdet.

 

Vision og formål

Struer Kommune ønsker, bl.a. i samarbejde med lokale virksomheder, at udvikle lydkoncepter, som dels kan forebygge uforudsigelig og uhensigtsmæssig adfærd og forbedre livskvaliteten hos de demensramte, dels medvirke til at de demensramte bliver i eget hjem i længere tid. Samtidig ønsker man med projektet at finde løsninger, der kan understøtte borgere, der er ramt af psykiske lidelser, og som har svært ved at håndtere hverdagslivet. Her vil fokus være på at få flere sindslidende til at dyrke mere motion, som beviseligt påvirker sindslidende positivt, og/eller medvirker til at give den ro, de ofte har behov for i et muligt kaotisk tankemønster. Dette med henblik på, at flere kommer til at mestre eget liv og får opfattelsen af at være selvhjulpne.

For at sikre at udviklingen af lydløsningerne får en positiv effekt for borgerne, bistår Syddansk Sundhedsinnovation med en behovsafdækning, der tager udgangspunkt i de sindslidendes og dementes behov. Brugerinddragelse en væsentlig del af undersøgelsen, der skal identificere og samle de områder, hvor lyd kan gøre en reel forskel.

 

Forventede resultater

Ved en workshop i Struer den 6. maj 2015 var medarbejdere, pårørende og ledelse fra institutionerne TROIA for sindslidende og Svalegangen for demente samlet for at udvikle idéer og koncepter, som potentielt kan blive positive lydløsninger for sindslidende og demente. Næste trin er at videreudvikle på løsningerne på baggrund af behovsafdækningen og workshoppen, hvorefter de vil blive testet i praksis i de to institutioner.

De udfordringer, som Struer Kommune står overfor, er ens for de fleste kommuner i Danmark, men er også en international trend. Derfor vil der efterfølgende være gode muligheder for en skallering af projektet.

 
KontaktpersonCaroline 
                Strudwick

Caroline  Strudwick

Projektleder


Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Struer Kommune

Claus  Falk Petersen

Email:  LOADEMAIL[cfp]DOMAIN[struer.dk]

Web:   http://www.struer.dk/