Effektivitet i Sundhedssektoren

 
 
 
Optimering af datasystem i Sundhedssektoren som grundlag for mere effektive patientforløb

Electronic Health Record (EHR) er et elektronisk datasystem inden for hele sundhedssektoren, fra hospitaler til speciallæger, der er ved at vinde sin udbredelse i Danmark. Det samler informationer om den enkelte patient, og heri ligger fordelen netop ved EHR, idet man i en given behandlingssituation dermed ikke behøver at lede efter patientens sygdomshistorie. EHR danner således grundlag for udviklingen af optimeret beslutningsstøtte for det kliniske personale, i første omgang på akutmodtagelsen.

 

En nyligt udført undersøgelse, der er udgivet i New England Journal of Medicine, har vist, at EHR giver bedre kvalitet i praksis.

 

Et projekt i Patient@home vil nu sigte mod en bedre udnyttelse af EHR-systemet, hvilket videre skal lede til en bedre dateudnyttelse i sundhedssektoren, for at man i sidste ende kan opnå kortere patientforløb og bedre visitation. Projektet vil altså bl.a. skabe det nødvendige grundlag for, at patienter hurtigere kan blive udskrevet.

 

Formål og forventede resultater

Formålet med projektet er at forbedre den service, der skal koordineres af sundhedssektoren.Da EHR byder på den mulighed, at alle indenfor sundhedsområdet kan tilgå patientens journal, ønsker man ved den bedre udnyttelse af systemet at begrænse usikkerhed vedrørende fakta og udelukke dobbeltaftaler hos specialister. Derudover giver EHR også mulighed for at optimere assistancen i akutte situationer. Ligeså nedsættes risikoen for gentagelse, da der kun eksisterer én tilgængelig fil, hvilket betyder, at denne konstant er opdateret, når læseren ønsker at tilgå den, og samtidig udelukkes risikoen for, at skemaer og papirer går tabt. Det er mere effektivt at samle al information i en enkelt fil, når der skal hentes medicinske data til brug i undersøgelse af mulige tendenser og forandringer over tid i patientens tilstand.

 

Overordnet vil projektet herved skabe en større effektivitet i Sundhedssektoren.

 

 
Partnere