Udvikling af målesystem til patienter med hævelser

 
 
 
Udvikling af et nyt målesystem, der vil understøtte viden om effekten af bandagering ved patienter med hævelser.

Baggrund
Bandagering af hævelser er i dag en stor udfordring. Der er ingen, der rigtig ved i hvor høj grad bandagen hjælper optimalt, og om den giver det korrekte tryk. Er bandagen ikke korrekt påført, kan det medføre forlænget behandlingstid for patienten, og i værste tilfælde føre til fremkomst af unødvendige bensår, som tager lang tid at hele.20180110_Udvikling af målesystem til patienter med hævelser

 

Der eksisterer i dag ingen produkter, som kan foretage målinger, og som imødekommer behovet for viden om effekten af bandagering ved hævelser hos patienter. Teknologisk Institut vil derfor i samarbejde med SpecialBandager.dk A/S udvikle et målesystem, som kan hjælpe både sundhedspersonale og patienter til at følge med i, hvornår en bandage bør skiftes og lægges om, så bandagen giver det korrekte tryk, om patienten eventuelt tager bandagen af for tidligt samt om bandagen giver den ønskede effekt.

 

Formål/ Vision
Formålet med projektet er at videreudvikle en prototype af målesystemet, hvor fokus vil være på funktionalitet og design. Herudover er formålet at få testet prototypen på relevante arbejdsområder som eksempelvis sygehuse og i patientens eget hjem.

 

Desuden har projektet til formål at screene produktets potentiale for anvendelse i forskellige områder af sundhedssektoren såsom i eget hjem, sygehuse, plejecentre osv.

 

Efter endt test forventes det, at dokumentationen viser et bredt anvendelsespotentiale, og at det blandt andet vil:

 • Forbedre livskvaliteten for patienter i eget hjem
 • Forbedre arbejdsgange for sundhedspersonale
 • Have arbejdskraftbesparende potentiale, herunder færre, men flere korrekte og optimale bandageringer
 • Medføre bedre håndtering af egen (syge)pleje.

 

Som en naturlig del af forløbet i Patient@home gennemføres der en markedsvalidering af produktet, hvor produktet valideres, tilpasses til det udenlandske marked, testes og evalueres.

 

Forventede resultater
Projektet forventes at resultere i en produktmodnet og testet sensor, som vil have store markedsmuligheder i Danmark såvel som i andre europæiske lande, herunder Tyskland, Holland, Sverige og Norge.

 

Desuden forventes anvendelse af produktet at:

 • Føre til kortere behandlingstid for patienter med hævelser
 • Reducere komplikationer ved hævelser
 • Reducere udgifter til behandling, da behandlingen bliver optimal
 • Reducere sundhedspersonalets arbejdsgange og tid hos patienten

 

Hvor der i et forløb bandageres 10 gange, forventes det nye målesystem at bidrage til en reducering af bandageringsskift på 20-25 %.

 
KontaktpersonErik 
        W. Hallgren

Erik  W. Hallgren

Innovationskonsulent


Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst

Email:  LOADEMAIL[ewh]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst

Erik  W. Hallgren

Email:  LOADEMAIL[ewh]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk/ydelser/ideudvikling-og-innovation/ideudvikling-og-innovation/22709

Specialbandager.dk A/S

Lise-Lotte  Ettrup

Email:  LOADEMAIL[lise-lotte]DOMAIN[specialbandager.dk]

Web:   http://specialbandager.dk