Spiromagic - elektronisk spirometer

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Den elektroniske lungefunktionsmåler Spiromagic skal sikre en bedre behandling og undgå anfald og indlæggelser af borgere med KOL. Spirometeret skal registrere ændringer i tilstanden over tid således, at der kan gribes ind tidligt ved en ændring/forværring i borgerens tilstand

Hjemmemonitorering af lungefunktion

Det skønnes, at 435.000 danskere har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom/rygerlunger) i varierende grad. Der er 23.000 indlæggelser om året af på grund af KOL.

 

Prototypen Spiromagic er en elektronisk lungefunktionsmåler, som skal motivere og fremme patientinvolveringen og forbedre hjemmemonitoreringen således, at patient og behandler har et bedre datagrundlag for at målrette behandlingen.

 

Spiromagic skal være et billigt telemedicinsk spirometer, som både anskaffes og betjenes af borgeren selv, således at ændringer opfanges hurtigt. Data fra spirometeret sendes trådløst fx til en smartphone og kan efterfølgende deles med behandleren. Spiromagic vil skabe større tryghed og uafhængighed, bedre livskvalitet og forebygge akutte indlæggelser.

 

Behov for yderligere brugerinddragelse

Prototypen Spiromagic er blevet skabt i et tæt samarbejde med brugere og sundhedssektor (patienter, læger, sygeplejersker og fysioterapeuter) ligesom Danmarks Lungeforening har været inddraget tidligt i processen.

 

Som et bidrag til den fortsatte teknologiske udvikling af prototypen - er der behov for yderligere brugerinddragelse med henblik på feedback på spirometer, brugergrænseflade, instruktion og den tilhørende App.

 

Denne proces er Syddansk Sundhedsinnovation tovholder på, og der er gennemført workshop og fokusgruppeinterview med patienter med KOL i Region Midtjylland. Patienterne er rekrutteret i tæt samarbejde med Danmarks Lungeforening.

 

Det endelige produkt

Det forventes, at samarbejdet med Patient@home bidrager til, at Spiromagic kommer ud på markedet som et nyt innovativt og brugervenligt produkt. I første omgang er målgruppen for produktet patienter med KOL, som ønsker at tage ansvar for sin egen sygdom ved at anskaffe sig et spirometer.

 

På sigt skal produktet være et medicinsk udstyr, der kan anvendes i hospitalsregi, men det vil kræve yderligere teknologiske tests og godkendelser samt et klinisk studie. Spiromagic er nomineret til Danish Design Award 2015.

 

Spiromagic er nomineret til Danish Design Award 2016 - læs mere HER.

 

 
KontaktpersonJørgen Ole 
        Kjær

Jørgen Ole  Kjær

Business Development Director


Move Innovation Aps

Email:  LOADEMAIL[jorgen.ole]DOMAIN[moveinnovation.dk]

KontaktpersonConny 
        Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Innovationsnetværket RoboCluster

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Partnere

Move Innovation Aps

Jørgen Ole  Kjær

Email:  LOADEMAIL[jorgen.ole]DOMAIN[moveinnovation.dk]

Web:   www.moveinnovation.dk

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk

Næstved Kommunes sundhedscenter

Steffen Christian Bloch   Nielsen

Email:  LOADEMAIL[sundhedscenter]DOMAIN[naestved.dk]

Web:   http://www.naestved.dk/Sundhedscenter.aspx

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Danmarks Lungeforening

Anne  Brandt

Email:  LOADEMAIL[abc]DOMAIN[lunge.dk]

Web:   https://www.lunge.dk/