Påmindelsesur til daglige gøremål

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Udvikling af simpelt påmindelsesur, der diskret minder borgeren om daglige gøremål

20140224_påmindelsesurMange indlæggelser i den danske sundhedssektor sker på baggrund af ubevidste forglemmelser i eget hjem, f.eks. dehydrering eller fejlmedicinering. Dette ses typisk ved ældre og borgere med demens, men også yngre borgere med en kronisk sygdom. Omvendt opleves det eksempelvis også, at bl.a. børn bevidst undgår at spise og drikke i løbet af skoledagen for at undgå toiletbesøg, hvilket kan lede til tidlig inkontinens. Tillige ønsker pårørende eller sundhedsfagligt personale måske at følge op på ældre borgere, mens forældre vil sikre sig, at deres børn spiser, drikker og går på toilettet i løbet af skoledagen.

 

Mange borgere har således behov for påmindelse og en form for monitorering for aktivt at forebygge sygdom eller indlæggelser. Patient@home sætter i projektet "Påmindelsesur" fokus på dette behov.

 

Formål

Projektet fokuserer på at udvikle et simpelt påmindelsesur, som på en diskret måde kan minde borgeren om daglige gøremål, f.eks. indtagelse af medicin, toiletbesøg eller spisetid. Uret henvender sig til en bred målgruppe, fra børn til borgere med let demens, med det fælles formål at selvstændiggøre borgeren og minimere risiko for sygdom og indlæggelse, grundet forglemmelser.

 

Med projektet er det således ønsket gennem at inddragelse af borgere, pårørende og sundhedsfaglige at udvikle og kommercialisere et påmindelsesur, der henvender sig til en bred målgruppe - fra børn til borgere med let demens. Formålet er at selvstændiggøre borgeren og minimere risikoen for sygdom og indlæggelse grundet forglemmelser samt undgå sygdomsforløb som følge af bevidste forglemmelser - bl.a. gennem monitering.

 

Projektet forventes at køre frem til 2015 med efterfølgende lancering rettet mod udvalgte målgrupper.

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Astrid Leisner og Søn

Sune Erik  Leisner

Email:  LOADEMAIL[sune]DOMAIN[leisner.dk]

Web:   http://www.leisner.dk/

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk