Videokonsultation i palliation

 
 
 
Afdækning af effekter ved anvendelse af visuel kontakt mellem pallliationssygeplejerske og patient under fjernkonsultation med mulighed for at inddrage pårørende og fagpersoner i videokonsultationen.

Baggrund

Palliation betyder lindring, og er den professionelle indsats, der er for at forebygge og lindre lidelse for mennesker, der er ramt af livstruende sygdomme. Mange palliative patienter foretrækker at forblive hjemme i egne trygge rammer under deres sygdomsforløb. Patienten har samtidigt behov for at opleve nærhed og tryghed, hvilket fordrer tid og ressourcer fra palliationssygeplejersken.

 

Formål/vision

I projektet vil man undersøge, om man ved at supplere daglig praksis med videokonsultationer kan forbedre patientens oplevede kvalitet i den palliative behandling i forhold til parametre som eksempelvis tryghed og nærhed.

 

Projektet har til formål at skabe viden om brug af videokonsultationer i en specialiseret palliativ indsats i Danmark ved:

 1. at belyse hvilke patienter og pårørende, der er egnede til videokonsultationer
 2. belyse hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle erfarer brugen af videokonsultationer
 3. belyse hvilke fordele og ulemper videokonsultationer har.

 

Man vil i projektet visitere palliative patienter til videokonsultation og afvikle forløb med disse patienter.

Via en app vil der blive indsamlet data om patienterne og deres forløb - herunder diagnose, alder, køn og pårørende, årsagen til videokonsultationen, udfaldet af videokonsultationen og samtalens varighed.

 

Projektet skal bidrage med ny viden ved at fokusere på praksis og de aktører, der benytter teknologien, dvs. patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles erfaringer med brugen af videokonsultationer i palliation samt de muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed.

 

Aktiviteter i projektet:

 • Dataindsamling: deltagerobservation, interviews med patienter og interviews med de involverede sundhedsprofessionelle  
 • Test af videokonsultation på 10 patienter
 • Analyse af de indsamlede data
 • Indlevering af videnskabelig artikel

 

Forventede resultater
Anvendelsen af en sikret, dedikeret videokommunikationsløsning i den palliative behandling er en helt ny tilgang. I en dansk kontekst er brugen af videokonsultationer i palliation underbelyst. Projektet her er det første danske interventionsstudie inden for specialiseret palliation.

 

Man forventer, at projektet vil bidrage til mere tryghed og større effektivitet i forbindelse med den palliative behandling i sundhedssektoren. Der er desuden et økonomisk potentiale i at udsætte, eller forhindre indlæggelser af palliative patienter, hvilket ikke ligger inden for rammerne af dette pilotprojekt at undersøge.

 

Læs mere om Videncenter for Rehabilitering og Palliation HER

 
KontaktpersonKarin 
        Dieperink

Karin  Dieperink

Forsker


Odense Universitets hospital - Onkologisk Afdeling R

Email:  LOADEMAIL[karin.dieperink]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitets hospital - Onkologisk Afdeling R

Karin  Dieperink

Email:  LOADEMAIL[karin.dieperink]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://ouh.dk/wm359117

EWII Telecare A/S

Lars Bo  Nielsen

Email:  LOADEMAIL[larni]DOMAIN[ewii.com]

Web:   https://ewii.com

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller