Rehabilitering af hjerneskade

 
 
 
Udvikling af computerbaserede spil til genoptræning af personer med lammelser og neglekt som følge af erhvervet hjerneskade

Der er evidens for, at rehabilitering efter et slagtilfælde kræver op til seks timers daglig træning, og det kan være vanskeligt for patienterne at fastholde motivationen i så lang tid hver dag. Derfor skal træning kunne finde sted både i klinisk regi og i/uden for patientens hjem.

 

I den forbindelse har Patient@home igangsat et nyt projekt med fokus på at forbedre og fremskynde rehabiliteringsprocessen af personer med lammelser og visuelt neglekt som følge af slagtilfælde ved hjælp af medieteknologi og serious games, som er spil der har et specifikt formål udover at underholde.

 

Vision

Visionen for projektet er at flytte rehabiliteringsprocessen ud i hjemmet med henblik på at undgå genindlæggelse. Det skal også være muligt for sygehuset at monitorere såvel træningsaktivitet som fremskridt, og skabe data for fremadrettet rehabiliteringssamarbejde.

 

Projektplan

Overordnet set indeholder projektet tre faser:

 

Fase 1: Forundersøgelse (1/2-2014 - 31/7-2014)

Det første område omhandler brugen af force feedback og serious games til at genoptræne muskulatur og mobilitet af arme. Det andet område omhandler brugen af en tablet samt serious games til genoptræning af visuelt neglekt, som er reduceret opmærksomhed på egen krop eller rummet på den ene side.

 

Fase 2: Udvælgelse af 1-2 konkrete spil (1/8-2014 - 31/8-2014)

Ud af fase 1 vil komme prototyper med dertilhørende mangler. Her foretages en videreudvikling med udgangspunkt i den feedback, der opnås ved tests i Brønderslev Neurorehabiliterings Center, BNC.

 

Arbejdet vil blive superviseret af AAU og BNC. Afslutningsvis træffer man beslutning om, hvilke idéer, der skal arbejdes videre med.

 

Fase 3: Udvikling, test og kommercialisering af produkt(er) (1/9-2014 - 31/8-2016)

Denne fase vil, med udgangspunkt i beslutningen i fase 2, arbejde med følgende punkter:

 

 • Litteraturstudie
 • Casestudie
 • Udvikling
 • Klinisk afprøvning
 • Prototype
 • Kommercialisering

 

Forventede resultater

Gennem en række systematiske undersøgelser forventer projektet at kunne opnå følgende resultater:

 

 • Udvikling af serious game til anvendelse for rehabilitering
 • Udvikling af platform til opsamling af monitorerede data fra rehabiliteringsøvelserne

 

Overordnet vil projektet herved skabe en større effektivitet i sundhedssektoren.

 

Deltagere i projektet

 

• Brønderslev Neurorehabiliterings Center

• Aalborg Universitet, Department of Architecture, Design & Media Technology

• Aalborg Universitetshospital, Forskningens Hus, Idéklinikken

• Ekstern virksomhed (ikke pt. defineret)

 
KontaktpersonTorben  
        Christensen

Torben   Christensen

Projektleder


Idéklinikken

Email:  LOADEMAIL[toch]DOMAIN[rn.dk]

Partnere

Idéklinikken

Torben   Christensen

Email:  LOADEMAIL[toch]DOMAIN[rn.dk]

Web:   http://www.ideklinikken.dk

Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Helle  Rovsing Jørgensen

Email:  LOADEMAIL[hrmj]DOMAIN[rn.dk]

Web:   www.sygehusvendsyssel.rn.dk

Aalborg Universitet, Department of Architecture, Design & Media Technology

Kasper  Hald

Email:  LOADEMAIL[kh]DOMAIN[create.aau.dk]

Web:   http://www.aau.dk/