Registrering af kropsvæske

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Færdigudvikling, test og evaluering af eksisterende teknologi til registrering af væsketab i forhold til nye målgrupper

20140224_kropsvæskeVirksomheden Astrid Leisner & Søn har udviklet og sælger tekstiler, f.eks. sengetøj og lagner, med indbyggede vanddetekterende sensorer og tilhørende alarm - primært til borgere med enuresis-problemer (ufrivillig vandladning). Det betyder, at en alarm går, hvis der detekteres lækkende kropsvæske. Imidlertid har Astrid Leisner & Søn erfaret, at andre målgrupper køber teknologien til forskellige sundhedsfaglige formål, f.eks. registrering og alarmering i forbindelse med opkast, sved, sår, der væsker, blodtab etc.

 

Formål og resultater

Patient@home-projektet "Registrering af kropsvæske" undersøger derfor, hvordan man kan udvikle teknologier fra Astrid Lesiner & Søn samt tilpasse den bedre til patienter i eget hjem. Projektet undersøger bl.a., om der er nye målgrupper, der kan være patient i eget hjem, hvis man implementerer registrering af lækkende kropsvæske. Dertil kommer, at man vil sikre tidlig opsporing og alarmering ift. væsketab, hvilket netop kan gøre det muligt at være patient i eget hjem. Helt overordnet ønsker man at skabe tryghed i forbindelse med nattesøvn for patienterne.

 

Projektet opstartes primo 2014 og vil i første omgang bero på en screening af potentielle cases og patientgrupper i samarbejde med Teknologisk Institut og Syddansk Sundhedsinnovation. Screeningen vil involvere sundhedsfaglige eksperter.

 

Projektet forventes på sigt at lede til følgende resultater:

- Udvikling, test og tilpasning af teknologi ift. specifikke målgrupper

- Inddragelse af patientgrupperne direkte i udvikling og test

- Produktion og salg af et eller flere nye produkter tilpasset specifikke patientbehov

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Astrid Leisner og Søn

Sune Erik  Leisner

Email:  LOADEMAIL[sune]DOMAIN[leisner.dk]

Web:   http://www.leisner.dk/

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/