SENS motion® - et effektivt hjemmerehabiliteringsværktøj

 
 
 
Det lille, intelligente SENS motion® plaster vil forøge effektiviteten, reducere omkostningerne og forbedre muligheden for genoptræning af ældre borgere

Baggrund

Mere end 35% af befolkningen over 75 år er inaktive. 20.000 af dem modtager årligt træning for at kunne klare sig i eget hjem. I perioderne mellem træningsbesøgene er borgerne imidlertid overladt til sig selv.

 

Det intelligente SENS motion® plaster er en nem, bærbar løsning, der kan forøge effektiviteten, reducere omkostninger og forbedre mulighederne for rehabilitering og derved bryde den onde cirkel af inaktivitet. Det gøres ved, at plasteret skaber forbindelse mellem sundhedspersonalet og borgerne, så personalet kan give feedback og målrette indsatsen mod de borgere, der har størst behov. En prototype af plasteret er allerede blevet testet på 10 patienter.

Produktets største målgruppe er rehabiliteringsgrupper. Deres primære krav til systemet er, at det skal være let at bruge, og etablering af en brugergrænseflade, som kan hjælpe grupperne til at være mere effektive, er et klart fokuspunkt.

 

Inspiration og viden til det intelligente SENS motion® plaster vil blive opsamlet fra kvalitative interviews og spørgeskemaer godt hjulpet af en ny medarbejder, som vil blive delvist finansieret af dette projekt. Den typiske slutbruger er mellem 75 og 84 år gammel, single og bor stadig i eget hjem.

 

Mål/vision

SENS Innovation ApS blev stiftet i 2014 med en vision om at revolutionere den måde, hvorpå vores sundhedssystem bruger daglig fysisk aktivitet til behandling og forebyggelse af en række sygdomme. SENS motion® er et værktøj til sundhedspersonale, som kan bruge det til opfølgning og motivering af større patientgrupper samt til at yde støtte til især fysisk svage patienter. SENS motion® teknologien kan bruges i små, fleksible engangsplastre. Systemet er udviklet i samarbejde med læger, patienter og sundhedsundervisere med henblik på at optimere rehabiliteringsprocessen både i hjemmene og på hospitalet.

 

Den intelligente SENS motion® plasterplatform skal udvikles yderligere, før den kan bruges inden for området hjemmegenoptræning. Denne produktudviklingsproces vil blive drevet af den viden og de brugerfaringer, som opsamles i regi af Patient@home. Det vil gøre det muligt for SENS Innovation ApS at bruge værktøjet både som en business case og et konkret salgbart produkt. Produkttilpasninger er planlagt at skulle finde sted i 2016, så produktet er klar til salg i 2017 inden for området hjemmegenoptræning.

 

Med hjælp fra professionelle forskningssamarbejdspartnere er SENS motion® plasteret blevet testet på mere end 10 patienter, som har gigt i knæ og hofte samt på patienter, som har været udsat for et slagtilfælde. Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital har afleveret den første store ordre på 100 prototype-enheder til levering i midten af 2016.

 

Disse enheder vil blive baseret på 2. generation af SENS motion® plastrene, en mobiltelefonapplikation og en database i skyen, og brugerne vil have mulighed for både at koble sig op via Android og IOS-platforme.

 

Aktiviteter i projektet:

 • Pilotforsøg: Administrere forsøg, indsamle empiriske data og dokumentation
 • Validering af markedsmuligheder: Opdateret forretningsplan for SENS
 • CE-mærkning af sensor-plasteret: CE dokumentation

 

Forventede resultater

Effektiv hjemmerehabilitering vil medføre færre indlæggelser og en højere livskvalitet med en anslået årlig besparelse for de danske kommuner på 50 millioner kroner. Hvis man hertil lægger lignende brugersager med fokus på genoptræning efter hospitalsindlæggelse, diabetes, gigt og rygsmerter, vil det øge de potentielle sundhedsplejebesparelser til 300 - 400 millioner kroner årligt.

Projektet løber fra foråret 2016 til efteråret 2017.

 
KontaktpersonKasper 
        Lundberg Lykkegaard

Kasper  Lundberg Lykkegaard

CEO - Cand. Polyt. Datateknologi


SENS Innovation

Email:  LOADEMAIL[kasper]DOMAIN[sens.dk]

Partnere

SENS Innovation

Kasper  Lundberg Lykkegaard

Email:  LOADEMAIL[kasper]DOMAIN[sens.dk]

Web:   http://www.sens.dk/

DELTA

Poul  Skouboe

Email:  LOADEMAIL[psk]DOMAIN[delta.dk]

Web:   http://www.madebydelta.dk