Mobil pilledispenser

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Udvikling af fleksibel pilledispenser, der bl.a. påminder borgeren om medicinindtag og har fleksibel doseringsmængde og –antal

20140224_pilledispenserForkert medicindosering og forglemmelser af medicinindtag er en af de største utilsigtede hændelser i sundhedssektoren. Flere undersøgelser peger på, at kun halvdelen af patienter tager medicin præcist som ordineret, hvilket er en stor årsag til, at der sker mange genindlæggelser.

 

Der eksisterer en række teknologier på markedet med det mål for øje at få patienterne til at tage deres medicin, som den er ordineret. Her er der især tale om stationære pilledispensere, men også enkelte mindre mobile pilledispensere. Problemet med flere af de mo­bile løsninger er imidlertid, at de ikke tager højde for behovet for variable dosismængder, at de ser meget kliniske ud (hvorfor de udstiller patientens sygdom i dennes hjem) og at de er svære at håndtere både under påfyldning og dis­pensering af medicinen.

 

Vision

Patient@home tager således med projektet "Mobil pilledispenser" fat i det store socialt og samfundsøkonomisk incitament der ligger i at udvikle en mere sikker og korrekt medicineringsmetode.

 

Visionen for projektet er overordnet at minimere fejlmedicinering ved forbedret compliance - altså ved at forbedre patientens evne til at følge en given ordination. Med dette vil man minimere antallet af indlæggelser som følge af fejlmedicinering. Visionen er samtidig at skabe større tryghed blandt medicinerede borgere med behov for at blive mindet om at tage deres medicin - særligt i forhold til doseringsmængde og antal.

 

Forventede resultater

Visionen opfyldes gennem udviklingen af en mobil pilledispenser, der tager højde for forskellige doseringsbehov, er fleksibel, let håndterbar og diskret i udseende. Denne vil blive udviklet med udgangspunkt i en inddragelse af medicinerede borgere, deres pårørende og sundhedsfagligt personale.

 

Målet er, at den mobile pilledispenser ved projektets afslutning er et kommercielt produkt, der kan sælges af Astrid Leisner & Søn internationalt.

 

Projektet i Patient@home bygger videre på erfaringer fra partnerskaberne UNIK og LevVel, hvor Astrid Leisner & Søn og Teknologisk Institut har foretaget behovsstudier og udviklet et idékatalog.

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Astrid Leisner og Søn

Sune Erik  Leisner

Email:  LOADEMAIL[sune]DOMAIN[leisner.dk]

Web:   http://www.leisner.dk/

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk