Robotben til borgere med delvis lammelse

 
 
 
Robotben, eller såkaldte exoskeletter, bruges i dag til rehabilitering, men kan de fungere som et hjælpemiddel i dagligdagen for borgere med delvis lammelse?

Baggrund
Borgere med delvis lammelse eller såkaldt paraplegi lider ofte af følgesygdomme på grund af de mange timer, de sidder i kørestol. Den siddende stilling trykker overkroppen sammen, hvilket påvirker både lunger, hjerte og kredsløb, mave-/tarmfunktionen og urinvejene. Dette medfører, at mange paraplegikere får en dårlig sundhedstilstand og ofte plages af smerter. 20170613_Robotben til borgere med delvis lammelse

 

Rygmarvsskader og deres følgevirkninger medfører ikke kun ubehag, smerter og sygdom hos borgerne, men region og kommune får også en række udgifter til blandt andet medicin, lægebesøg, indlæggelser, personlig hjælp, hjælpemidler, boligombygninger, sygepleje og vederlagsfri fysioterapi.

 

Robotben bliver allerede nu, udvalgte steder, brugt som et træningsredskab i forbindelse med rehabilitering af borgere med paraplegi. Det har vist sig, at der kan opnås en række positive resultater ved at anvende robotben til rehabilitering. Effekten ses ved reducerede nervesmerter, reducerede urinvejsinfektioner, øget cirkulation og dræn af lymfevæske, øget balance og fleksibilitet i led og øget muskelmasse.

 

Formål/ Vision
Aarhus Kommune ønsker i dette Patient@home projekt at undersøge, om det er muligt at opnå nogle af de samme effekter, hvis borgeren anvender robotben i dagligdagen som et hjælpemiddel.

 

Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt det ved brug af robotben som et hjælpemiddel er muligt at fremme borgerens sundhedstilstand og livskvalitet og effektivisere kommunens drift på den lange bane.

 

Aktiviteter i projektet:

 • Fase 1: Borgeren udvælger og afprøver teknologien. Herudover bliver der også lavet før-målinger af borgerens sundhedstilstand
 • Fase 2: Borgeren oplæres i brugen af robotbenene og afprøvningen sættes i gang
 • Fase 3: Opfølgende evaluering med borgeren samt gentagelse af målinger fra fase 1

 

Aarhus Kommune har allerede et projekt i gang omkring afprøvninger af robotben. Dette projekt bliver en udvidelse af det projekt, således at det bliver muligt at få data fra to forskellige borgere. Målene og evalueringsmetoden for projekterne bliver ens, den eneste forskel bliver tidspunktet hvor borgerne går i gang med at bruge robotbenene.

 

Forventede resultater
Projektet skal undersøge muligheder og begrænsninger ved brug af robotben i hjemmet. De fysiologiske og psykologiske effekter for borgeren skal beskrives og der skal udarbejdes anvendelseskriterier samt en business case.

 

Brugen af robotben som hjælpemiddel i hjemmet, kan formentligt være med til, at nedsætte mængden af følgesygdomme som borgere med paraplegi rammes af. Hvis det er tilfældet kan det formodes, at der skabes besparelser på sygepleje, medicin, terapeutiske behandlinger, hjælpeordninger og bevilligede hjælpemidler.

 
KontaktpersonMichelle 
        Nielsen

Michelle  Nielsen

Projektleder


Aarhus Kommune

Email:  LOADEMAIL[mini]DOMAIN[aarhus.dk]

Partnere

Aarhus Kommune

Michelle  Nielsen

Email:  LOADEMAIL[mini]DOMAIN[aarhus.dk]

Web:   https://www.aarhus.dk/

Bandagist Jan Nielsen A/S

Peter Matthias  Kolbye

Email:  LOADEMAIL[peter]DOMAIN[bjn.dk]

Web:   http://bjn.dk/