Mekanisk dropposeboks - MDB

 
 
 
Udvikling og test af dropposeboksen, MDB, med det formål at erstatte det kendte dropstativ
Baggrund
Det er en kendt udfordring, at intravenøs medicinering over flere timer kun er mulig ved hjælp af et dropposestativ, da tyngdekraften og afstanden af posens placering over patientens hjerte er afgørende for medicinens dosering. Dropstativet er upraktisk, uhygiejnisk, ikke altid tilgængeligt på afdelingerne, og gør patienterne immobile. En undersøgelse med 200 sygeplejersker fortæller, at der gennemsnitligt bruges 20 min. om dagen på at finde dropstativer på afdelingen.
 
Med dropposeboksen, MDB, er patienten uafhængig af stativet til dropposen. Det bliver muligt for patienten at modtage sin intravenøse medicin på alle tidspunkter af døgnet og hvor som helst, da dropposen bæres i en rygsæk eller sættes på en seng eller stol i stedet for på det eksisterende dropstativ. 20170220_AlleHusePATH_250
 
Den mekaniske dropboks, MDB, vil spare sygeplejerskerne for besværet med det kendte dropposestativ, da produktet er på størrelse med dropposen selv og vejer og fylder en tiendedel af et dropstativ. MDB'en kommer til at veje ca. 200 gram sammenlignet med dropstativet, som vejer omkring 5 kg, og som er svær at transportere på grund af, at hjulene samler støv og går i stykker. 
 
MDB'en vil, udover de nævnte fordele, være et produkt, hvor det hele er samlet i én enhed, dvs. et lukket system, hvor dropposen bliver lagt ind i MDB'en. Dette giver patienten og sygehuspersonalet bedre kontrol over produktet. Endvidere er der ikke risiko for luftbobler, da MDB'en giver konstant tryk via et fjedersystem. Dette medfører også, at der ikke er risiko for medicinspild. 
 
Formål/vision
I projektet forventer man at færdigudvikle prototypen med fokus på funktionalitet og design samt at teste prototypen på Sjællands Universitetshospital, Køge, inden for relevante anvendelsesområder. Prototypen vil først blive testet ved Metropol, og derefter vil en færdig prototype blive testet på Sjællands Universitetshospital, Køge. 
Derudover har projektet til formål at screene produktets potentiale for anvendelse i forskellige områder af sundhedssektoren.
 
Aktiviteter
 • Færdigudvikling af prototype
 • Test af dropposeboks, MDB, i relevante anvendelsesområder
 • Indsamling af data
 • Dokumentation og evaluering ud fra MAST-metodens 7 domæner 
 
Forventede resultater
Efter endt test forventes det, at dokumentationen viser et bredt anvendelsespotentiale samt (uddrag):
 • Forbedrer livskvaliteten for patienter i eget hjem
 • Forbedrer arbejdsgange for sundhedspersonale
 • Har et arbejdskraftbesparende potentiale, herunder sygetransport og færre personaleressourcer under intravenøs medicinering
 • Medfører flere udlæggelsesdage i eget hjem og færre indlæggelsesdage på sygehus
 • Medfører bedre håndtering af egen (syge)pleje 
 
I projektet forventer man at udvikle et færdigt og gennemtestet produkt, som er klar til salg på det danske marked - her fortrinsvis sygehuse. Det forventes, at undersøgelserne viser et stort potentiale i sundhedssektoren. 
 
KontaktpersonJørgen 
        Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

OSAA Innovation

Ahmed  Hessam

Email:  LOADEMAIL[contact]DOMAIN[osaa-innovation.com]

Web:   http://osaa-innovation.com/

Sjælland Universitetshospital

Trine  Hjetting

Email:  LOADEMAIL[ahjt]DOMAIN[regionsjaelland.dk]

Web:   http://regionsjaelland.dk/sundhed/geo/suh/Sider/default.aspx

Metropol

Ann  Rasmussen

Email:  LOADEMAIL[annr]DOMAIN[phmetropol.dk]

Web:   http://phmetropol.dk/