Ny teknologi skal hjælpe patienter og deres familier til bedre nyretransplantationsforløb

 
 
 
Design, udvikling og test af sundhedsteknologi til patienter og familier i et nyretransplantationsforløb med henblik på at styrke deres handlemuligheder (empowerment) og involvering i transplantationsforløb.

Baggrund

Omkring 5.000 mennesker i Danmark har terminalt nyresvigt, og antallet stiger årligt. Den foretrukne behandling er nyretransplantation, da patienterne dermed undgår regelmæssig dialysebehandling, som medfører bivirkninger, komplikationer, restriktioner og begrænsninger af deres hverdagsliv.

Efter nyretransplantationen er der ofte behov for mindre medicin, og de mulige bivirkninger af den immundæmpende behandling overgås af den øgede livskvalitet, som patienterne opnår efter transplantationen.

 
20160915_XrayofKidney_250x

Selve nyretransplantationen er en milepæl, men hele forløbet kan strække sig over mange år fra godkendelsesprocessen og ventetiden forud for transplantationen til livet med den transplanterede nyre. Hele nyretransplantationsforløbet bygger på en tæt kontakt til sundhedsvæsenet gennem ambulante besøg og eventuelt indlæggelser i forbindelse med sygdomsforværring eller komplikationer.  For at sikre den transplanterede nyre længst mulig levetid er monitorering af nyrefunktionen, regulering af den immundæmpende behandling og patientens tilstand påkrævet. Derfor følges patienternes kliniske tilstand tæt af speciallæger på sygehuset. Ambulante besøg og indlæggelser på hospitalet griber således ind i patienterne og deres familiers hverdagsliv. Desuden stilles der også høje krav til selvmonitorering gennem hele forløbet.

 

Formål

Projektets formål er at frembringe ny viden, der kan lede til nye måder at tilrettelægge nyretransplantationsforløbet på.  Det bygger på inddragelse af patienter og deres familier, så der tages hensyn til deres hverdagsliv og de krav de møder i forløbet, således at patienterne og deres familiers handlekraft og empowerment styrkes.

De nye tiltag i nyretransplantationsforløbet skal ske med udgangspunkt i patienterne og deres familiers oplevelser og erfaringer, og inkludere de sundhedsprofessionelles perspektiv. Samlet vil det udgøre grundlaget for at identificere hvilke behov, patienter og familier har.

 

Dette er ny viden om nyretransplantationsforløbet, der vil blive omsat i en sundhedsteknologisk løsning, som vil kunne opfylde patienterne og deres familiers behov samt styrke samarbejdet med de sundhedsprofessionelle.

 

Forventede resultater

Gennem sundhedsteknologi, der tager udgangspunkt i ny viden om patienterne og deres familiers behov, vil der blive skabt nye måder for involvering af patienter og deres familier i nyretransplantationsforløbet, som kan styrke deres handlekompetence og empowerment i deres hverdagsliv. 

 
KontaktpersonCharlotte 
                Nielsen

Charlotte  Nielsen

Ph.d.-studerende; Cand. cur


Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y

Email:  LOADEMAIL[charlotte.nielsen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y

Charlotte  Nielsen

Email:  LOADEMAIL[charlotte.nielsen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   Http://ouh.dk

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y

Claus  Bistrup

Email:  LOADEMAIL[claus.bistrup]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   Http://ouh.dk

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Jane   Clemensen

Email:  LOADEMAIL[jclemensen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://cimt.dk/

MedWare ApS

Ulrik  Hardt Schønnemann

Email:  LOADEMAIL[ulrik]DOMAIN[medware.dk]

Web:   http://www.medware.dk/