Teknologi til kommunikation og relationsopbygning

 
 
 
Test af interaktion mellem mennesker og robotter i velfærdssektoren

Baggrund 20152601_Telenoid

Telenoid er udviklet af den japanske robotforsker Hiroshi Ishiguro.
Telenoid er lavet af silikone og ligner hverken en mand eller kvinde, et barn eller en voksen. Det giver mulighed for, at robotten kan skabe kontakt og nærvær til mennesker af forskellig alder og køn og med forskellige typer af kognitive funktionstab og sociale vanskeligheder. Ved hjælp af video- og lydteknologi kan plejeren eller den pårørende kommunikere med borgeren gennem robotten, og ved brug af et head-set og en tilkoblet computer eller tablet kan plejeren fjernstyre robottens arme- og hovedbevægelser samt mimik og på den måde for eksempel give borgeren et kram.

 

 

Formål og resultater

En række partnere i Patient@home - Københavns Universitet, Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR), Osaka University og Teknologisk Institut - har fra oktober 2013 til april 2014 testet robotten for anvendelse i den danske sundhedssektor. Målet var at vurdere hvilke målgrupper, Telenoid kan anvendes til, og hvorvidt den har relevans for den danske velfærdsservice. Herudover har ønsket været at udforske, hvordan menneskers interaktion med intelligente robotter kan skabe en følelsesmæssig relation mellem robot og bruger.

 

Projektet har derfor bidraget med viden om, hvordan ny velfærdsteknologi integreres på det danske ældre- og handicapområde, og hvilken betydning sådan teknologi har i praksis for personale og medarbejdere.  Derudover har projektet bidraget med input til tilpasning af Telenoid til det danske ældre- og handicapområde og indsigt i interaktionen mellem menneske og robot.

 

Telenoid er blevet testet på særligt udvalgte ældre borgere med middelsvær til svær demens på Benediktehjemmet, et plejecenter i Fredensborg, og på særligt udvalgte unge og voksne med forskellige typer af medfødt eller tidlig erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og forstyrrelser, kommunikationsvanskeligheder, autisme mm. på beskæftigelses og aktivitetstilbuddet Den sociale Virksomhed Guldborgsund.

 

Afprøvningerne viste blandt andet, at Telenoid havde en række forskellige potentialer: den kunne for eksempel skabe glæde, understøtte kommunikation, vække minder og være den, man betroede sig til, og dermed fungere som det anonyme opkald til en hotline, hvor man kunne få hjælp til problemløsning. Desuden fandt man, at operatøren bør have særlige kommunikative og relationspædagogiske kompetencer ud over et skarpt blik for etiske aspekter i menneske-robot-relationen.

 

Testen indgår yderligere som et bærende element i en ph.d.-afhandling på Københavns Universitet. Formålet er her at undersøge, hvordan ældre mennesker og mennesker med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne på demenscentre og i aktivitetstilbud fortolker, anvender og erfarer institutionernes forsøg på at anvende ny relationsteknologi i pleje- og omsorgssituationer.

 

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Christina  Algreen‐Petersen Leeson

Email:  LOADEMAIL[christina.leeson]DOMAIN[anthro.ku.dk]

Web:   http://www.antropologi.ku.dk

Advanced Telecommunications Research Institute International

Nishio  Shuichi

Email:  LOADEMAIL[nishio]DOMAIN[botransfer.org]

Web:   http://www.atr.jp/about/atr_e.html

Benediktehjemmet

Rikke  Syberg

Email:  LOADEMAIL[rish]DOMAIN[fredensborg.dk]

Web:   http://www.fredensborg.dk/borger/seniorer/pleje-+og+aktivitetscentre/benediktehjemmet

Den Sociale Virksomhed Guldborgsund

Kurt  Lejbølle

Email:  LOADEMAIL[kle]DOMAIN[guldborgsund.dk]

Web:   http://www.dsvguldborgsund.dk/