Innovationsmodel

Til at understøtte udviklingen af nye velfærdsteknologier har Patient@home udarbejdet en innovationsmodel, som ligger til grund for for udviklingen af de produkter og services, der skabes i projektet

 

Innovationsmodellen består af fem faser: 1) Behov, 2) Koncept, 3) Proof of concept, 4) Produkt/Service samt 5) Test og evaluering. Afhængigt af innovationsforløb kan faserne have forskellig varighed og rumme færre, flere eller andre aktiviteter end de angivne, således at de tilpasses eksisterende udviklingsprocesser - som kan variere meget, afhængigt af innovationstype, branche og virksomhed

 

Innovationsprocessen i Patient@home kan opstartes på forskellige stadier. Generelt gælder det dog, at alle innovationsprojekter i Patient@home senest opstartes i fase 4) Produkt/Service, således at der stadig er rum for test og tilpasning af løsningen inden for projektperioden.

 

20151105_Innovationsmodel_lille

Klik på billedet for at se modellen i stort format.

KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]