Forflytningsteknologi

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Udvikling af teknologier til forflytning af borgere med nedsat funktionsevne med afsæt i kroppens naturlige bevægemønster

20140424_forflytningsteknologiBorgere med nedsat funktionsevne, og som opholder sig i eget hjem eller på plejehjem, modtager ofte hjælp til at komme op af sengen, på toilettet eller i bad. Forflytning af borgere er derfor en arbejdsopgave, som medarbejdere i hjemmeplejen typisk foretager flere gange dagligt. Det anslås, at der alene i Danmark foretages mere end 29 mio. forflytninger årligt. Det svarer til, at hver ansat i den danske social - og sundhedssektor i gennemsnit foretager 265 forflytninger på årsbasis.

 

Forflytning er en fysisk belastende og tidskrævende opgave, og flere kommuner har derfor en politik om, at der skal være to medarbejdere om én forflytning. Medarbejderne anvender hjælpeteknologier, så som loftlifter med løftesejl og stålifter. Men mange af de løsninger, der kan erhverves i dag, tager ikke højde for at understøtte de fysiske kræfter, som borgeren har og kan anvende under en flytning. Ofte foregår selve løftet i en akavet position for borgeren.

 

Mål: lancering af ny teknologi på markedet

På baggrund af disse behov samt stor efterspørgsel blandt sundhedsfaglige sætter Patient@home med virksomheden Ergolet A/S i spidsen fokus på udviklingen af en ny forflytningsteknologi. Denne skal sikre, at borgeren forflyttes på en værdig og tryg måde, samtidig med at medarbejdernes fysiske ressourcer minimeres. Derudover skal teknologien i højere grad inkludere borgerens fysiske kunnen og tilpasses deres naturlige bevægemønster - altså den måde de normalt vil rejse sig på.

 

Projektet tager udgangspunkt i en udviklingsproces med stort fokus på behovsfasen, således at man opnår en indgående forståelse af brugeren og medarbejderens behov i en forflytningssituation. Projektet vil derfor løbende inddrage relevante interessenter og sætte gang i former for idégenerering, udvikling, evaluering og tests af mock-ups i iterative forløb.

 

Projektet forventes at løbe til og med 2016, hvorefter Ergolet A/S forventer at kunne lancere en radikal ny forflytningsteknologi på markedet - baseret på resultaterne i Patient@home.

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Ergolet

Kent  Hvidtfelt

Email:  LOADEMAIL[khv]DOMAIN[ergolet.dk]

Web:   http://www.ergolet.com