Monitorering af diabetiske fodsår

 
 
 
Anvendelse af sensorer og 3D-optisk scanning til stratificering og behandling af diabetiske fodsår

20121113_diabetiskefodsårCa. 3000 danskere rammes årligt af fodsår relateret til diabetes. I disse tilfælde starter en meget omkostningstung behandling, som på landsplan samlet set vurderes at medføre udgifter i størrelsesordenen 900 mio. kr. årligt.   Er sårene endvidere så fremskredne, at der er behov for amputation er udgifterne ifølge svenske data på ca. 400-600.000 kroner.

 

Oven i disse tal kommer, at diabetiske fodsår er meget komplekse sår, hvor omstændigheder som tilstødende nerve- eller karpåvirkninger samt infektioner kan have stor negativ indflydelse på det videre sygdomsforløb. Det betyder, at risikoen for følgesygdomme og i værste tilfælde død er øget. Behovet for teknologier, som i bedre og videre forstand kan beskrive diabetiske fodsår er derfor stort.

 

Visionen

Patient@home sætter i projektet "Diabetiske fodsår" fokus på denne problematik gennem udforskning af nye sensorteknologier, der tidligt i sygdomsforløbet kan give sundhedspersonalet mere præcise værktøjer til at inddele og karakterisere diabetiske fodsår - til gavn for en mere målrettet behandlingsindsats.

 

Mere konkret sætter projektet gang i udviklingen af sensorer til måling af temperatur, pH-værdi, oxygenering (ilttension), sekretmængde, ødem samt markører for dannelse af biofilm i diabetiske fodsår. Udviklingen af disse sensorer tager afsæt i og kombineres med en allerede udviklet prototype af en håndholdt 3D optisk sårscanner, som kan betjenes af en sårsygeplejerske i patientens eget hjem.

 

Projektets resultater forventes at føre til en nærmere forståelse af de faktorer, som har betydning for helingsprocesser i diabetiske fodsår og andre komplekse sår. Herudover giver brugen af telemedicinsk baserede sårscannere og sårdatabaser mulighed for, at patienter og sundhedspersonale selvstændigt kan tage og sende digitale fotos til deres læge - særligt med henblik på behandlingsforslag eller behov for fremmøde. Desuden vil en web-baseret løsning give mulighed for, at patienter kan kontakte deres læge på flere måder uden at skulle møde fysisk op til en konsultation. Eksempelsvis vil anvendelse af en sok forsynet med temperatursensorer kunne give mulighed for at opnå kontinuerlige temperaturmålinger hos patienter med svær nervebetændelse og sammenfald af knoglestrukturen i foden - dette vil være vejledende for, hvilket aktivitetsniveau den enkelte patient skal forholde sig til.

 

5 miniprojekter

Projektet har yderligere til formål at undersøge, hvordan man kan overvåge, stratificere, og hjælpe patienter, der lider af diabetiske fodsår. Læs mere om de 5 projekter ved at klikke på linkene herunder

 

- Projekt 1: Bærbar enhed til foden

- Projekt 2: Kameramonitorering af sår

- Projekt 3: Multisensor Intelligent Bandage

- Projekt 4: Patient Remote Camera

- Projekt 5: Sore Score

 

Samarbejde på tværs

Projektet kombineres med det andet Patient@home-projekt "Overvågning af hjertepatienter", der arbejder med udvikling og test intelligente plastre til monitorering af hjerterytme. Målet er her at monitorere variabilitet i hjerterytmen hos patienter med diabetiske fodsår.

 

Læs seneste nyt fra projektet i rapporten "Electronic Sensor Technologies for Wounds" - KLIK HER

 
KontaktpersonVanessa  
                Carpenter

Vanessa   Carpenter

Specialist, Electronic Sketching


DELTA

Email:  LOADEMAIL[vjc]DOMAIN[delta.dk]

Partnere

DELTA

Vanessa   Carpenter

Email:  LOADEMAIL[vjc]DOMAIN[delta.dk]

Web:   http://www.madebydelta.dk

Sensor Medical

Michael  Niebling Llobet

Email:  LOADEMAIL[mnl]DOMAIN[sensormedical.dk]

Web:   http://www.sensormedical.dk

Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

Fei  Yu

Email:  LOADEMAIL[fei]DOMAIN[mci.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/mci

Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Knud  Yderstræde

Email:  LOADEMAIL[knud.yderstraede]DOMAIN[ouh.regionsyddanmark.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Pallas Informatik A/S

Thomas  Brigsted Jensen

Email:  LOADEMAIL[brigsted]DOMAIN[pallas.dk]

Web:   http://www.pallas.dk