Patient-centrerede værktøjer til bekæmpelse af hjertesvigt

 
 
 
Udvikling af en personlig og interaktiv web-baseret innovation med det formål at forbedre livskvaliteten og behandlingen af patienter med hjertesvigt

Baggrund20140428_hjertesvigt

Hjertesvigt er en kompleks og kronisk tilstand og slutstadiet for de fleste hjertesygdomme. Det er en hyppig lidelse med stigende forekomster og dermed en
byrde for sundhedssystemet og samfundet. På trods af forbedrede behandlingsmuligheder er prognosen dårlig og indlæggelser hyppige. Rettidig opsporing af en forværring af patienters symptomer er altafgørende for deres livskvalitet og for forebyggelsen af indlæggelse og død. Nøglen til succes kan ligge i brugen af personaliserede og patient-centrerede værktøjer, der er med til at selvstændiggøre patienter og gøre dem til aktive partnere i håndteringen af deres egen sygdom.

 

Formål

Projektets overordnede mål er at udvikle og teste den kliniske og økonomiske effekt af en interaktiv web-baseret innovation inden for sundhedspleje som (i) gør patienterne i stand til rutinemæssigt at holde øje med deres egen sundhedstilstand, opspore forværringer på et tidligt tidspunkt, indlede interaktion med deres hjertesvigtsteam og give dem adgang til passende self-management råd via en web-baseret interaktiv platform, og (ii) fungerer som et værktøj til at informere sundhedspersonale rettidigt om ændringer i patienters symptomer for dermed at bane vejen for tidlig medicinsk indgriben, støtte fælles beslutningsprocesser og levere en mere skræddersyet behandling.

 

Patient@home vil især være involveret i design, opbygning og support af den web-baserede interaktive platform og samtidig sikre at platformen kan bruges i samspil med eksisterende hospitalssystemer. Projektet vil gøre brug af forskellige metoder, herunder fokusgrupper og tværfaglige ekspertpaneler, som også vil inkludere slutbrugere, med det formål at udvikle og implementere platformen. Platformens effektivitet vil blive testet i et randomiseret studie.

 

Forventede resultater

Det forventes at denne innovation inden for sundhedspleje vil forøge patienternes sundhedstilstand og livskvalitet, forøge deres tilfredshed med behandlingen, reducere antallet af indlæggelser, og facilitere kommunikationen mellem patienter og hjertesvigtsteamet omkring patienternes behandling i en fælles beslutningsproces.

 

Projektet er støttet med en bevilling fra TrygFonden.

 

Læs mere på SDUs hjemmeside HER.

 
KontaktpersonSusanne 
                Schmidt Pedersen

Susanne  Schmidt Pedersen

Professor i Kardiovaskulær Psykologi


Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Email:  LOADEMAIL[sspedersen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Susanne  Schmidt Pedersen

Email:  LOADEMAIL[sspedersen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Uffe  Kock Wiil

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller

Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Jan  Sørensen

Email:  LOADEMAIL[jas]DOMAIN[sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ccohere

Nordsjællands Hospital

Morten  Schou

Email:  LOADEMAIL[m.schou]DOMAIN[dadlnet.dk]

Web:   www.nordsjaellandshospital.dk

Saint Luke's Mid America Heart Institute

John  Spertus

Email:  LOADEMAIL[spertusj]DOMAIN[umkc.edu]

Web:   http://www.saintlukeshealthsystem.org/services/heart-and-vascular-cardiovascular-services

Odense Universitetshospital - Hjertemedicinsk Afdeling

Jens Brock  Johansen

Email:  LOADEMAIL[jens.brock.johansen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   www.ouh.dk

UMKC School of Medicine - Biomedical & Health Informatics

Kim G.  Smolderen

Email:  LOADEMAIL[smolderenk]DOMAIN[umkc.edu]

Web:   http://med.umkc.edu/dbhi/

Odense Universitetshospital

Claus  Duedal Pedersen

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Aarhus Universitetshospital - Hjertemedicinsk afdeling

Jens Cosedis  Nielsen

Email:  LOADEMAIL[jens.cosedis.nielsen]DOMAIN[clin.au.dk]

Web:   http://auh.dk/om-auh/afdelinger/hjertesygdomme/

Aalborg Universitetshospital - Kardiologisk Afdeling

Sam  Riahi

Email:  LOADEMAIL[sar]DOMAIN[rn.dk]

Web:   http://www.aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/kardiologisk-afdeling

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis

Carl  Brandt

Email:  LOADEMAIL[cbrandt]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/forskningsenheder/almenpraksis

Liva Healthcare ApS

Kristoffer  From

Email:  LOADEMAIL[info]DOMAIN[livalife.com]

Web:   http://livalife.com/

Odense Patient data Explorative Network

Lars  Søgaard

Email:  LOADEMAIL[lars.soegaard]DOMAIN[rsyd.dk]

Tlf:      +45 4021 8457

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/open

Syddansk Universitet - Forskningsenheden for Brugerperspektiver

Helle  Johannessen

Email:  LOADEMAIL[hjohannessen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/forskningsenheder/brugerperspektiver

Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling - Sund

Anne Dalhof  Pedersen

Email:  LOADEMAIL[adap]DOMAIN[regionsjaelland.dk]

Web:   http://regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/oevrigeafdelingerogenheder/Sider/kvalitet-og-udvikling.aspx