Afprøvning af elektronisk medicinskab på FAM/OUH

 
 
 
Afprøvning af det nye innovative elektroniske medicinskab, e-skabet, skal støtte sundhedspersonalet ved medicindispensering med henblik på at opnå større patientsikkerhed ved at minimere risikoen for fejlmedicinering.

Baggrund
Der er et stort fokus på patientsikkerhed i forbindelse med medicinering, hvilket medfører, at det er yderst relevant at teste de nye produkter, der skal bidrage til at øge patientsikkerheden.  E-skabet, som er et elektronisk medicinskab, er udviklet af den finske virksomhed NewIcon, der i 2017 etablerede en dansk afdeling i Odense med henblik på at introducere e-skabet i dansk kontekst. Udenlandske produkter kan sjældent implementeres direkte i en dansk kontekst, og det kræver derfor ofte både test og tilpasning af produktet.

 20170613_Afprøvning af Elektronisk Medicinskab på FAM/OUH

E-skabet skal være med til at støtte og guide personalet ved hjælp af LED-lys og sensorteknologi, hvorved medicindispenseringen bliver mere sikker. Endvidere holder e-skabet styr på, hvor meget medicin skabet indeholder samt holdbarheden, så den ældste medicin bliver anvendt først. Det bidrager yderligere til at reducere medicinspild. Alle handlinger i e-skabet bliver logget til fremadrettet dokumentation og statistik. Når medicinen bliver taget ud fra e-skabet og brugt, generes der automatisk en bestillingsliste til apoteket, så skabet aldrig løber tør for medicin.

 

Formål/Vision
Formålet med projektet er at afprøve e-skabet på den Fælles Akutmodtagelse (FAM) på OUH samt yderligere at undersøge, om der er gevinster ved at anvende e-skabet på Nyt OUH.

Projektet bidrager til at introducere og afprøve e-skabet med den nyudviklede teknik omkring medicindispensering. Endvidere bliver der gennemført en nærmere analyse af personalets oplevelse af anvendelse af e-skabet samt input til, hvordan produktet kan blive endnu bedre i en dansk kontekst.

 

Aktiviteter i projektet:

 • Tofaset testperioder, der skal danne grundlag for evaluering af e-skabet
 • Indsamling og analyse af viden fra sygeplejersker i FAM/OUH samt personale på Sygehusapoteket om deres erfaringer med e-skabet
 • Analyse af de organisatoriske forhold i forbindelse med anvendelse af e-skabet
 • Vidensspredning om projektet via patientathome.dk
 • Afholdelse af informationsmøde med henblik på vidensformidling til relevante eksterne aktører
 • Udarbejdelse af endelig evaluering og produktblad.

  

Forventede resultater
Igennem projektet forventes det, at sygeplejerskerne på FAM/OUH får viden om - og tester ny innovativ teknologi, som kan bidrage til at øge patientsikkerhed og minimere risikoen for utilsigtede hændelser i forbindelse med medicindispensering. Ændringerne i arbejdsgange og opgaver på FAM og Sygehusapoteket ved OUH er så markante, at der er behov for en trinvis forberedelse inden udflytningen til Nyt OUH.
 
Det forventes derfor også, at personalet på OUH vil blive forberedt på de ændrede forhold omkring Nyt OUH, hvor der ikke vil være nogen former for traditionelle medicinrum, men derimod fem klyngeapoteker. Med e-skabet forventes det, at personalet på Sygehusapoteket/OUH igennem e-skabet kan optimere lagerstyringen af medicin, så det sikres, at afdelingerne kun har den nødvendige mængde medicin, og at der samtidig sikres, at afdelingerne ikke mangler medicin. 

 
KontaktpersonConny 
        Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmi.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller

Odense Universitetshospital - Sygehusapotek Fyn

Signe  Dyrehauge

Email:  LOADEMAIL[signe.dyrehauge]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://ouh.dk/wm197058

Odense Universitetshospital, Fælles Akut Modtagelse

Kristine  Kolberg

Email:  LOADEMAIL[kristine.kolberg]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk/wm363508

NewIcon Group DK ApS

Hanne  Hansen-Nord

Email:  LOADEMAIL[hanne.hansen-nord]DOMAIN[newicon.fi]

Web:   http://newicon.fi/

Odense Universitetshospital, Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Kristian  Kidholm

Email:  LOADEMAIL[kristian.kidholm]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk