Teknologisk forebyggelse og genoptræning med leg

 
 
 
Udvikling af metode til effektvurdering af velfærdsteknologier

20140303_interaktive fliserNye velfærdsteknologier skabt til forebyggende og rehabiliterende træning på hospitalerne vil løbende gøre deres indtog i de danske hjem og kommunale træningsenheder. Men kan teknologier til genoptræning og forebyggelse flyttes fra hospitalernes kontrollerede omgivelser og ud i plejesektoren samt de private hjem?

 

Og kan man udføre troværdige effektmålinger og brugbare træningsøvelser med nye teknologier i ukontrollerede miljøer som borgerens eget hjem? Det er blot nogle af de spørgsmål, som udviklingen og indførelsen af ny velfærdsteknologi fører med sig. Et forskningsprojekt under Patient@home undersøger problematikken.

 

Visionen

Med udgangspunkt i eksisterende træningsteknologier - modulære, interaktive fliser - undersøger projektet de metodiske muligheder for at overføre velfærdsteknologier fra hospitalssektorens kontrollerede miljø og til den kommunale sektor - og i sidste ende også til borgerens eget hjem.

 

Gennem en række konkrete øvelser foretaget på en interventionsgruppe og sammenlignet med en kontrolgruppe uden træning, skaber projektet udgangspunktet for et overordnet metodisk studie af, om træning med teknologiske redskaber giver samme effekt på såvel hospitalet, i kommunalt regi og i borgerens eget hjem. Resultaterne vil i sidste ende munde ud i en større forståelse af mulighederne for at anvende nye velfærdsteknologier i samlede forløb - fra patienten er indskrevet på hospitalet og til vedkommende er tilbage i eget hjem.

 

Udover en overordnet metodisk forståelse for, i hvilket omfang træningsteknologier giver effekt både på og uden for hospitalet, undersøger projektet yderligere de anvendte flisers evne til at tilbyde tilpassede øvelser for den enkelte borgers behov.

 

Se præsentationerne fra projektseminaret Rehabilitererende træning 25. marts 2015 HER.

 
KontaktpersonHenrik 
                Hautop Lund

Henrik  Hautop Lund

Professor


Danmarks Tekniske Universitet, Center for Playware

Email:  LOADEMAIL[hhl]DOMAIN[playware.dtu.dk]

Partnere

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

Danmarks Tekniske Universitet, Center for Playware

Henrik  Hautop Lund

Email:  LOADEMAIL[hhl]DOMAIN[playware.dtu.dk]

Web:   http://www.playware.dk

Entertainment Robotics

Henrik  H. Lund

Email:  LOADEMAIL[info]DOMAIN[e-robot.dk]

Web:   http://www.e-robot.dk/