Adaptiv softwareplatform til telemedicin

 
 
 
Et nyt projekt med fokus på udvikling af en adaptiv softwareplatform til telemedicin vil højne fremtidens telemedicinske løsninger i forhold til hjemmemonitering- og pleje

Baggrund

I takt med de demografiske udfordringer har der igennem de sidste mange år været stor fokus på udvikling af velfærdsteknologi til støtte af udlægning af hospitalspatienter til eget hjem. Med de nye informations- og kommunikations-baserede teknologier (IKT) har det været muligt at optimere behandlingsforløbet i det danske sygehusvæsen ved at koble traditionel behandling med teknologistøttet hjemmemonitorering og - pleje. For at sikre en høj behandlingskvalitet af patienter i eget hjem er der dog i dag stadig mange udfordringer relateret til softwaresystemer inden for telemedicin- både i forhold til indsamling og behandling af sundhedsdata og i forhold til udveksling af data med andre relevante systemer i sundhedssektoren.

 

Dét er en udfordring, som ph.d-studerende Daniel Bjerring Jørgensen fra Syddansk Universitet har taget op, og gerne vil bidrage med en løsning til.

 

Vision og formål20152801_Daniel

I samarbejde med Patient@home vil Daniel udvikle en IKT-infrastruktur bestående af en række komponenter, der understøtter indsamling og intelligent brug af data. Disse komponenter skal samtidigt sikre, at Patient@home efterlever internationale standarder, herunder retningslinjerne udarbejdet af Continua Health Alliance, der på nationalt niveau er valgt som grundlaget for udveksling af sundhedsrelateret data i en telemedicinsk kontekst.

 

Én af nøglekomponenterne i infrastrukturen er en ontologi, der beskriver den viden, der er, eller kan blive gjort tilgængelig om en patient via hardware- og softwareapplikationer, der integreres i Patient@home infrastrukturen. Ontologien er desuden udgangspunkt for user modeling af hjemmepatienter. Målet med user modeling er at skabe software, der siger det 'rigtige' på det 'rigtige' tidspunkt og på den 'rigtige' måde. For at sikre at patienten får den optimale behandling i eget hjem, er formålet med projektet således at udvikle en adaptiv infrastruktur til telemedicin, der ved hjælp af user modeling kan tilpasse sig den enkelte patients præferencer, vaner og fysiske formåen.

 

Et eksempel på infrastrukturens adaptabilitet og anvendelse af user modeling kan være, at påmindelser om daglige gøremål som eksempelvis at tage medicin, ikke bliver givet mens patienten sover eller mens nyhederne kører i fjernsynet, hvis patienten ønsker at være uforstyrret på de tidspunkter.

 

Forventede resultater

Man forventer at udviklingen af den adaptive softwareplatform vil skærpe fremtidens telemedicinske løsningers fokus på den enkelte patient, og herigennem være med til at forbedre behandlingskvaliteten.

 
Kontaktperson

Kasper  Hallenborg


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[hallenborg]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Kasper  Hallenborg

Email:  LOADEMAIL[hallenborg]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller