Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter

 
 
 
Design, udvikling og test af mobil sundhedsteknologi til kvinder, der får konstateret osteoporose med henblik på at fremme inddragelse, egenomsorg og handlekraft hos patienterne

Baggrund

Osteoporose er en af de otte kroniske folkesygdomme i Danmark. Sygdommen er karakteriseret ved en forringelse af knoglemassen i en sådan grad, at knoglernes brudstyrke er nedsat med deraf følgende risiko for brud. Diagnosen stilles ved en DXA-scanning, som måler knoglernes mineralindhold og tæthed. Flere end 550.000 danskere vurderes at have sygdommen. Forekomsten er stigende, og der er således fokus på at opspore sygdommen og forebygge brud. Specielt kvinder, efter overgangsalderen, oplever at få konstateret sygdommen, inden den giver symptomer i form af brud. Det efterlader kvinderne i en gråzone mellem syg og rask, og der er brug for et sundhedsfagligt tilbud til disse kvinder med henblik på at støtte dem i at håndtere udredningsprocessen, beslutninger om behandlingstiltag og tiden mellem scanningerne.
Mobil sundhedsteknologi har allerede vist sig at være et effektivt redskab til at understøtte kommunikationen og samarbejdet mellem borgere, patienter og sundhedsprofessionelle. Idet der på nuværende tidspunkt ikke findes et sådant tilbud til kvinder med osteoporose, vil der i dette projekt blive designet, udviklet og testet et mobilt sundhedsteknologisk tilbud til kvinder i alderen 50-65 år, der får konstateret osteoporose. Processen sker i et tæt samarbejde med deltagelse af disse kvinder, praktiserende læger, sundhedsfagligt personale og eksperter fra Osteoporoseklinikken på OUH, Osteoporoseforeningen og virksomheden Mobile Fitness.

 

Formål

20151006_Mobilsundshedsteknologi2Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til kvinder, der får konstateret osteoporose. Fokus er på at fremme kvindernes følelse af inddragelse i udredningsprocessen, således at kvinderne føler sig klædt på til at kunne træffe beslutninger om medicinsk behandling og blive i stand til at udvise egenomsorg og handlekraft i tiden efter, hvor kvinderne anbefales supplerende indtag af kalk og D-vitamin samt at leve knoglevenligt. Mange oplever, at det er en jungle at finde rundt i, og da der ikke er noget entydigt svar på, hvordan den enkelte kvinde skal håndtere diagnosen, er det visionen, at der skal designes og udvikles et mobilt sundhedsteknologisk tilbud, der kan støtte den enkelte kvinde i at håndtere diagnosen og træffe beslutninger i samråd med de sundhedsprofessionelle.

 

Projektet er inddelt i tre faser, hvor den første fase afdækker kvindernes behov gennem kvalitative interviews, observationer og litteraturstudier af emnet. Derudover interviewes praktiserende læger, eksperter på osteoporoseområdet, sundhedsprofessionelle, der arbejder med målgruppen og Osteoporoseforeningen. De identificerede behov danner baggrund for den anden fase i projektet, hvor der designes og udvikles forskellige løsninger, der kan imødekomme disse behov. I den tredje fase testes den udviklede teknologi i en pilotfase. Til sidst justeres den udviklede teknologi på baggrund af resultaterne fra pilotfasen inden den endelige mobile sundhedsteknologi gøres klar til at blive implementeret i "Mit Sygehus" på OUH.

 

Forventede resultater

Projektet vil støtte op om udviklingen inden for sundhedsvæsenet, hvor "de raske syge" i højere grad skal klare sig selv, og ikke i samme grad skal møde op i lægens konsultation eller på sygehuset. Den fremtidige vision er, at mobil sundhedsteknologi kan fremme patienternes egenomsorg og samtidig aflaste sundhedsvæsenet. I dette projekt undersøges det, om dette er muligt inden for osteoporoseområdet. Det forventes, at den kommende teknologi blandt andet vil kunne anvendes i forhold til afgivelse af scanningssvar til kvinden kort tid efter, hun er blevet scannet. Derudover vil teknologien indeholde vigtig information i forhold til de forskellige behandlingsmuligheder, således at kvinden er klædt på til mødet med lægen med henblik på at kunne blive inddraget i beslutninger om den efterfølgende behandling.

 

Læs mere i nyheden Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed HER.
I forbindelse med projektets første workshop har Syddansk Sundhedsinnovation yderligere skrevet om forløbet, som kan læses HER.

 
KontaktpersonPernille 
                Ravn Jakobsen

Pernille  Ravn Jakobsen

Ph.d. studerende


Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Email:  LOADEMAIL[prjakobsen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Partnere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Pernille  Ravn Jakobsen

Email:  LOADEMAIL[prjakobsen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://cimt.dk/

UC Syddanmark

Finn  Mogensen

Email:  LOADEMAIL[fmog]DOMAIN[ucsyd.dk]

Web:   www.ucsyd.dk

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Jane   Clemensen

Email:  LOADEMAIL[jclemensen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://cimt.dk/

Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Pernille  Hermann

Email:  LOADEMAIL[pernille.hermann]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Uffe  Kock Wiil

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis

Jens  Søndergaard

Email:  LOADEMAIL[jsoendergaard]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/forskningsenheder/almenpraksis

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

Osteoporoseforeningen

Regina  Boye

Email:  LOADEMAIL[reginaboye]DOMAIN[osteoporose-f.dk]

Web:   https://www.osteoporose-f.dk/

MedWare ApS

Ulrik  Hardt Schønnemann

Email:  LOADEMAIL[ulrik]DOMAIN[medware.dk]

Web:   http://www.medware.dk/