Robotstyret telemedicinsk ultralydsscanning

 
 
 
Robotic Ultrasound vil i samarbejde med Patient@home gennemføre pilot-test og modning af deres nyudviklede løsning til ultralydsscanning med en fjernstyret robotarm

Baggrund
20160331_RUUltralyd er en udbredt og ufarlig undersøgelsesmetode, som ofte fungerer som forundersøgelse. Undersøgelse foretages oftest af en læge, som er specialiseret i diagnostisk ultralyd. Det er således specialiseret fagpersonale og særlige kompetencer, der er nødvendige i arbejdet, og disse centraliserer i stigende grad, som det er tilfældet med de kommende supersygehuse.

Ultralydsscanning udført telemedicinsk giver derfor mulighed for, at patienten kan undersøges i -eller tæt ved egen bopæl af en specialist med de rette kompetencer inden for netop patientens problemstilling. På nationalt plan giver telemedicinske ultralydsscanninger således mulighed for en øget centralisering og specialisering, samt mulighed for et mere skånsomt tilbud til eksempelvis patienter, som har vanskeligt ved at flytte sig, og som derfor kan tilbydes undersøgelse i eget hjem. I et globalt perspektiv kan telemedicinsk ultralydsskanning give adgang til bedre behandling af patienter i fjerne geografiske egne og i områder, hvor specialister ikke er til stede.

 

Formål og vision
I projektperioden vil løsningen fra Robotic Ultrasound blive afprøvet som pilot-test på et dansk hospital. På baggrund af afprøvningen vil der blive gennemført og udarbejdet en MAST-evaluering (Model for Assessment of Telemedicine), der skal dokumentere udviklingsområder, potentialer og gevinster ved løsningen.

 

Forventede resultater
MAST-evalueringen skal give afsæt for en yderligere modning af løsningen og for afsætning af produktet på, i første omgang, det danske marked. Robotic Ultrasounds løsning har et stort eksportpotentiale, og Patient@home vil derfor gennemføre og understøtte internationale aktiviteter sammen med Robotic Ultrasound. De økonomiske gevinster ved løsningen vil sammen med en vurdering af betydningen for kvaliteten for patient og personale blive belyst, og dermed danne beslutningsgrundlag for videreudviklingen af løsningen og for kunden ved køb.

 

 
KontaktpersonTobias 
                Theodorus Perquin

Tobias  Theodorus Perquin

Konsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Tobias  Theodorus Perquin

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Robotic Ultrasound ApS

Søren  Pallesen

Email:  LOADEMAIL[sorenpallesen]DOMAIN[hotmail.com]