Teknologi til motivation af KOL-borgere

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Undersøgelse af, hvordan teknologi kan fastholde motivation for fysisk aktivitet

Mindst 400.000 danskere lider af den kroniske lidelse KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), som opstår fordi lungevævet langsomt nedbrydes. Det medfører, at lungefunktionen er nedsat.  KOL kan ikke helbredes, men man kan gøre meget for at bremse udviklingen. Om end man ikke kan forbedre lungefunktionen med træning, kan man forbedre sin kondition og musklernes styrke og udholdenhed og derved sin vejrtrækning. Derfor bør lungepatienter leve så fysisk aktivt som muligt.

 

På Næstved Sundhedscenter afholdes specifikke kurser for borgere med KOL, for at de kan lære at mestre deres egen sygdom. Borgerne gennemgår et forløb på 10 uger med klasseundervisning og fysisk træning. Desværre ses det ofte, at borgernes motivation for fortsat fysisk aktivitet falder, når forløbet er overstået.

 

Målsætning

Et projekt vil nu i regi af Patient@home understøtte problemstillingen ved brug af teknologier. Man vil give borgerne et redskab i form af mobile applikationer, som de får introduceret allerede ved starten af undervisningsforløbet og som kan fastholde dem i fysisk aktivitet efter endt forløb og derved stabilisere deres tilstand.

  

Formålet er at fastholde borgerne i den tillærte viden om egen tilstand og motivere dem til at fortsætte med et så højt aktivitetsniveau som muligt.

 

Næstved Sundhedscenter har allerede gjort nogle indledende øvelser i forhold til at inddrage simple teknologiske løsninger i undervisningen, og det er intentionen at sætte større fokus på disse gennem udvikling og test. Projektet skal hjælpe til at identificere relevante teknologier, samt at udvikle og afprøve disse i forbindelse med undervisningsforløbene på Næstved Sundhedscenter.

Resultater

Projektet skal føre til:
- Kortlægning af nuværende forløb
- Kortlægning af relevante teknologier
- Udvikling, test og tilpasning af teknologi

 
KontaktpersonAnne  
                Planck

Anne   Planck

Sundhedscenterchef


Næstved Kommunes sundhedscenter

Email:  LOADEMAIL[anpla]DOMAIN[naestved.dk]

Partnere

Næstved Kommunes sundhedscenter

Anne   Planck

Email:  LOADEMAIL[anpla]DOMAIN[naestved.dk]

Web:   http://www.naestved.dk/Sundhedscenter.aspx