Sansestimulering og genkaldelse af minder gennem virtual reality

 
 
 
Igennem erindringer og stemninger fra den demensramtes liv kan den enkeltes kognition, humør og funktionsniveau stimuleres på positiv vis.

Baggrund
En af Danmarks store sundhedsudfordringer er demens. En sygdom, der rammer et stigende antal danskere, og som ikke umiddelbart kan kureres eller behandles. Erindringer og stemninger fra den demensramtes liv kan dog være med til at stimulere den enkeltes kognition, humør og funktionsniveau på positiv vis.

Virksomheden Khora Care arbejder på at sansestimulere og genkalde minder hos demensramte gennem virtual reality. Eksempelvis kan en tidligere kirkekorssanger ved hjælp af virtual reality igen opleve glæden ved at stå i kirken og være en del af et kor og fællesskab.

 20170811_Sansestimulering og genkaldelse af minder gennem virtuel reality

Khora Care arbejder intensivt med teknologien for at kunne forbedre og tilbyde nye muligheder for pleje og omsorg af demensramte i egne hjem såvel som på plejecentre. Det bliver der brug for, for ifølge prognoser vil antallet af demensramte danskere over 65 år fordobles frem mod år 2040, og der forventes en markant stigning af demensramte i årerne fremover. Studier viser, at 60 % af demenstilfælde faktisk er udiagnosticerede, og dermed er en hyppig sygdom blandt ældre.
 
I kraft af at der ikke findes en behandlingsmetode af demens, er vigtigheden af kompetente og socialfaglige indsatser inden for pleje og omsorg derfor stor. Kompetent pleje kan fastholde den demensramtes funktionsniveau længst muligt, og øge livskvaliteten hos den enkelte og dets pårørende. På den baggrund er der brug for løsninger, der omkostningseffektivt tilbyder en forbedret indsats.

 

Vision og formål
Processen med at genkalde minder hos demensramte er en velkendt og meget anvendt socialfaglig metode i arbejdet med demens, og kaldes for reminiscens. De tidligere minder, der genkaldes og opleves på ny, kaldes for triggere. Khora Care tilbyder via virtual reality meget stærke visuelle triggere i et kontrolleret miljø, hvorigennem den positive effekt af reminiscens kan opnås.

 

Det er Khora Care's vision at forbedre og give nye muligheder for et godt liv til de ældre. Khora Care sikrer fornyelse og innovation ved at koble den nyeste teknologi inden for virtual reality med ekspertviden og specialister inden for videoprodukter.

 

Aktiviteter i projektet:

Service- og produktudvikling

 • Pilotafprøvning af Khora Care i Hendensted Kommune
 • Produkt- og servicetilpasning
 • Afdækning af effektpotentialet hos personale, pårørende og borgere.
 • Etablering af nødvendige kendskab til nye arbejdsgange hos offentlig partner
 • MAST-evaluering

 

Internationalisering

 • Strategi og aktivitets planlægning
 • Markedsvalidering og introduktion på ét eller flere markeder

 

Forventede resultater
Effekten ved at kunne tilbyde reminiscens er ikke entydigt videnskabelig dokumenteret, men er en bredt anvendt metode, som er anerkendt af Nationalt Videnscenter for Demens og Sundhedsstyrelsen. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt videnskabelig dokumentation for effekten af reminiscens ved brug af virtual reality.

 

Virtual reality giver en meget stærk visuel oplevelse og muligheden for et kontrolleret miljø, og tilbyder derved mulighed for en specifik og stærk oplevelse. En potentiel effekt er derved, at Khora Care gennem en stærkere sansestimulering og genkaldelse af erindring kan være med til at øge den positive effekt af reminiscens.

 

Det er således med Khora Care muligt for immobile borgere, eller borgere der reagerer negativt på at blive flyttet fra deres vante omgivelser, at få glæde af reminiscens. 

 

En hel konkret målsætning i demenshandleplanen er at brugen af antipsykotisk medicin skal reduceres med 50 % frem mod år 2025. Dette kan kun ske gennem en øget pleje og socialfaglig indsats, netop her kan Khora Care, hvis der er en effekt i forhold til sansestimulering og reminiscens, være en af de løsninger der kan bidrage til at nå målsætningen. 

 
KontaktpersonTobias 
        Theodorus Perquin

Tobias  Theodorus Perquin

Konsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Tobias  Theodorus Perquin

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Khora Care

Jonas Winther  Kvist

Email:  LOADEMAIL[jonas]DOMAIN[khoravr.com]

Web:   http://khora-vr.com/

Hedensted Kommune

Helle T.  Andersen

Email:  LOADEMAIL[helle.t.andersen]DOMAIN[hedensted.dk]

Web:   http://www.hedensted.dk/