Forebyggelse af trykskader hos borgere i eget hjem

 
 
 
Modning og kvalificering af produktet Mobility Monitor – teknologisk understøttelse af den forebyggende indsats mod udvikling af trykskader hos borgere i eget hjem

Baggrund

Plejepersonalet er tidspressede, og man oplever et stigende krav til dokumentation og kvalitet i behandling og pleje. Gruppen af borgere, som befinder sig i eget hjem, øges gradvist, og det kræver ekstra fokus og en målrettet indsats for at kunne prioritere og agere effektivt.

 

Som plejepersonale kan det være svært at opfange de nødvendige faresignaler rettidigt, og lave et korrekt estimat af, hvor lang tid en borger makismalt kan ligge uden behov for relevant forflytning, hvilket er en nøglefaktor i forhold til at fastlægge risikoen for udvikling af trykskader.

 

Formål/vision

Formålet med projektet er at designe en løsning, der kan anvendes til borgere i eget hjem. Derfor vil man i projektet kvalificere og undersøge, hvilke behov, krav, barrierer og ønsker kommunerne har (blandt andet organisatorisk, processuelt og teknologisk) for at kunne understøtte fjernobservation/risikovurdering af trykskader for borgere i eget hjem. Herunder vil man afdække hvilke afledte effekter, som potentielt kan understøtte en mere proaktiv og målrettet indsats på plejeområdet. For at undersøge dette iværksætter man workshops med plejepersonale og ledere, og udfører interviews med borgere, som har eller har haft, trykskader i eget hjem.

 

Forventede resultater

På baggrund af behovsstudiet videreudvikler virksomheden Compliant Concept i samarbejde med Medema A/S løsningen, således at den er klar til valideringstest med efterfølgende mulighed for implementering i en større skala.

 
KontaktpersonLars 
                Møller

Lars  Møller

Salgsdirektør


Medema A/S

Email:  LOADEMAIL[lars.moeller]DOMAIN[medema.com]

Partnere

Medema A/S

Lars  Møller

Email:  LOADEMAIL[lars.moeller]DOMAIN[medema.com]

Web:   www.medema.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Lars Vincents  Jørgensen

Email:  LOADEMAIL[lvj]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk