Sikre IKT-systemer til telemedicinske applikationer

 
 
 
Struktureret afdækning af behov og muligheder for succesfuld gennemførelse af patientforløb i eget hjem ved brug af telemedicinske applikationer

Baggrund

Eksisterende IKT-systemer er primært opbygget og udviklet med henblik på at understøtte underholdningsapplikationer. De indeholder ikke den sikkerhed, pålidelighed og tilgængelighed, som forventes af en lang række telemedicinske applikationer, der allerede findes, eller forventes udviklet i de kommende år.

 

Formål

Projektet vil afdække dels hvilke typer af telemedicinske forsøg, der kan udføres med stor sandsynlighed for succes i dag, dels identificere hvad det vil kræve for fremtidige (tænkte) forløb, og dels afdække hvordan infrastrukturen kan opgrades/ændres med hensyn til stabilitet, tilgængelighed og sikkerhed for den enkelte patient i hjemmet.

 

Projektet iværksætter en rapport om modenheden af den danske IKT-platform til brug for telemedicinske forløb og en afdækning af muligheder for forbedringer. Projektet udvikler samtidig et spørgeskema til patienter og sundhedssystemet for hurtigt at afklare sandsynligheden for, at infrastrukturen og patienterne er "modne" til et givent patientforløb i eget hjem.

 

Projektet vil sideløbende føre dialog med infrastrukturudbydere og forskellige typer af sundhedspersonale.

 

Forventede resultater

I projektet forventer man at etablere et system, der på forskellige niveauer kan afdække, hvilke krav en specifik telemedicinsk behandling har til IKT-systemet og at lave en struktureret analyse af patientens eksisterende IKT-løsning og IKT-egenskaber. Derudover vil man lave en mapping af, hvor kompliceret og risikofyldt det vil være at igangsætte den ønskede behandling, og hvorvidt behandlingen kan foretages uden for patientens eget hjem - eksempelvis på arbejde, hos familie eller i det offentlige rum.

 
KontaktpersonLars 
                Dittmann

Lars  Dittmann

Professor, Gruppeleder


DTU Fotonik, Institut for Fotonik

Email:  LOADEMAIL[ladit]DOMAIN[fotonik.dtu.dk]

Partnere

DTU Fotonik, Institut for Fotonik

Lars  Dittmann

Email:  LOADEMAIL[ladit]DOMAIN[fotonik.dtu.dk]

Web:   http://www.fotonik.dtu.dk/