DiabeticLink

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Udvikling af et online sundhedsnetværk til borgere med diabetes

Diabetes er en kronisk og omkostningstung sygdom for den enkelte og for samfundet. Ifølge WHO vil udgifter til diabetesbehandling stige kraftigt i de kommende år som følge af den demografiske og socio-økonomiske udvikling i store dele af verden. Også i Danmark forventes antallet af diabetikere og udgifter til diabetesbehandling at stige stødt. God diabetesregulering kan spare den enkelte for sygdomsforværring og udvikling af følgesygdomme. Sikring af den rette balance mellem kost, fysisk aktivitet, medicin og blodsukkerværdi kræver viden, motivation og nye værktøjer.

 

Visionen

DiabeticLink er et online sundhedsnetværk, der hjælper mennesker med type-1 og type-2 diabetes til at tage vare på egen sundhed og sygdom gennem ny viden og fællesskaber med andre diabetikere. DiabeticLink bliver en dansk version af DiabeticLink System, der i øjeblikket testes i USA og Taiwan. DiabeticLink System udvikles af Artificial Intelligence Lab på University of Arizona, der forsker i big data på sundhedsområdet og datavisualisering til beslutningsstøtte og patient empowerment.

 

DiabeticLink dækker 3 områder:

1. Patientstøtte via social medieplatform - peer-to-peer støtte, brugerblogs og diskussionsfora
2. Patientuddannelse - sygdomsinformation, diabetes videnressourcer (behandling, medicin, kost, hverdagsliv, opskrifter) og mulighed for at se sammenhæng mellem helbredsmål, træningsindsats og sygdomsudvikling
3. Sygdomshåndtering - værktøjer til at tracke sygdomsprogression, viden om bivirkninger og risikofaktorer, chat og email-kommunikation med sundhedsprofessionelle

 

Forventede resultater

Dette Patient@home projekt kombinerer den nyeste viden om sundhedsadfærd, sundhedskommunikation og patientuddannelse med 'big health data computing' og datavisualisering i udviklingen af et intelligent it-redskab, der understøtter den enkeltes mulighed for at tage vare på egen sundhed og sygdom gennem ny viden og fællesskaber med andre patienter. Projektet vil give værdifulde danske erfaringer med anvendelse af mobil sundhed, big data, sociale medier og online communities på sundhedsområdet.

 

Mål for projektet

• Etnografiske brugerstudier blandt danske diabetespatienter (type-1 og type-2)
• En dansk kravspecifikation af DiabeticLink
• Udvikling af en beta version og design af dansk brugergrænseflade
• Test og tilpasning af DiabeticLink
• Lancering af systemet og plan for fortsat drift i Danmark

Udvikling af DiabeticLink løber fra september 2013 til september 2015.

 

20131004_diabeticlink

Figur 1: Smart Health and DiabeticLink Research

Kilde: Artificial Intelligence Lab, http://ai.arizona.edu/research/healthcare/

 

 
KontaktpersonAna Maria 
                d'Auchamp

Ana Maria  d'Auchamp

Innovationskonsulent


Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst

Email:  LOADEMAIL[amap]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst

Ana Maria  d'Auchamp

Email:  LOADEMAIL[amap]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk/ydelser/ideudvikling-og-innovation/ideudvikling-og-innovation/22709

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Uffe  Kock Wiil

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller

University of Arizona, Artificial Intelligence Lab

Hsinchun  Chen

Email:  LOADEMAIL[cal]DOMAIN[eller.arizona.edu]

Web:   http://ai.arizona.edu

Dansk Diabetes Akademi - JDRF

Tore  Christiansen

Email:  LOADEMAIL[tore.christiansen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   www.jdrf.dk/dansk-diabetes-akademi

Pragmasoft A/S

Vibeke Descours  Hansen

Email:  LOADEMAIL[vibeke]DOMAIN[pragmasoft.dk]

Web:   www.pragmasoft.dk

Steno Center for Sundhedsfremme

Ingrid  Willaing

Email:  LOADEMAIL[iwtp]DOMAIN[steno.dk]

Web:   http://www.stenodiabetescenter.com/documents/promotion_page/document/Steno_health_promotion_center.asp

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Caduceus Intelligence Corporation

Lubaina  Maimoon

Email:  LOADEMAIL[lubainamaimoon]DOMAIN[gmail.com]

Web:   http://caduceusintel.com/