Telemedicinsk konsultation med smertepatienter

 
 
 
Undersøgelse af telemediciniske muligheder for at styrke kvaliteten i smertebehandlingen og øge smertepatienters aktive deltagelse i eget forløb

Smerteenheden på Hospitalet Valdemar hjælper dagligt smertepatienter med at håndtere kroniske smerter. Smerterne kan være opstået i forbindelse med et trafikuheld, en operation eller som følge af en sygdom, og disse er forbundet med nedsat livskvalitet og arbejdsevne. Smertebehandlingen varer typisk halvandet år, og der arbejdes ud fra et tværfagligt perspektiv med fokus på fysiske, psykiske, sociale samt kost- og træningsmæssige perspektiver. 

 

Imidlertid oplever personalet, at patienter udebliver fra konsultationer, fordi patienten er for fysisk eller mentalt svækket til at overkomme transporten til hospitalet.

 

Patient@home-projektet "Telemedicinsk konsultation med kroniske smertepatienter" undersøger, om telemedicin kan styrke kvaliteten i smertebehandlingen og øge smertepatienters aktive deltagelse i eget forløb. Projektet tager desuden afsæt i internationale studier og afprøvninger, der har vist positive resultater ved anvendelsen af telemedicin i forbindelse med kronisk smertebehandling.

 

Vision

Smerteenheden på Hospitalet Valdemar ser et stort potentiale i at inddrage videokommunikation i dele af smerteforløbet, der ikke kræver fysisk tilstedeværelse. Ved at anvende telemedicinsk videokonference til udvalgte konsultationer ønskes det derfor at:

 • Sikre lettere adgang til smertebehandling
 • Øge effektivitet i behandlingsforløb - undgå afbud.
 • Skabe bedst mulig udbytte af smertebehandlingen og dermed større tilfredshed blandt smertepatienterne

 

­­Resultater

Projektet består i en brugerundersøgelse og kortlægning af smertepatienternes eksisterende forløb. Dette foregår gennem interviews med patienter og sundhedsprofessionelle, observation af smertekonsultationer samt involvering af virksomheder. Projektet fører til:

 • Indsigt i effekter, muligheder og udfordring ved indføring af videokonsultation med kroniske smertepatienter
 • Udvikling af ny servicemodel for smertebehandling på Hospitalet Valdemar
 • Udvikling og tilpasning af en teknologisk løsning, der kan anvendes i forbindelse med telemedicinsk konsultation (videokonferenceudstyr fra én eller flere virksomheder)
 
KontaktpersonJørgen 
        Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Hospitalet Valdemar A/S

Jens  Jacobsen

Email:  LOADEMAIL[jj]DOMAIN[hospitaletvaldemar.dk]

Web:   http://www.hospitaletvaldemar.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/