Genoptræning med industrirobotter - Universal RoboTrainer

 
 
 
Undersøgelse af muligheder for genoptræning af skader efter fx blodpropper via industrirobotter

20150513_UniversalRoboTrainerGenoptræning af følgeskader efter blodpropper og hjerneblødninger er en stor og krævende opgave for patienten og en bekostelig udfordring i sundhedsvæsenet og samfundet som helhed.  Folk, der får for blodpropper og hjerneblødninger, oplever ofte at miste funktionsevnen eller dele deraf som følge af, at dele af hjernen er uden blodforsyning. Disse ødelæggelser kan resultere i nedsat muskelkontrol samt lammelser.

Genoptræningsstudier har vist, at mange gentagelser af træningsøvelser er et effektivt middel til at få hjernen til at lære at kontrollere lammede muskelgrupper, så man langsomt kan arbejde sig tilbage mod en bedre funktionsevne. Afhængigt af funktionsnedsættelsens karakter er patienten ofte ikke selv i stand til at udføre øvelserne uden hjælp fra terapeuter. Patienten er derfor afhængig af terapeuten i lang tid efter ulykken.

 

Et projekt i Patient@home - med udgangspunkt i industrirobotten Universal RoboTrainer, sætter fokus på, hvordan man kan anvende industrirobotter til genoptræning, idet disse er designet til at lave mange gentagelser og være fleksible i henhold til at kunne løse mange forskellige opgaver.

 

Rehabilitering med industrirobotter

 

Tanken bag projektet er, at ved at anvende industrirobotter som træningspartnere til specialiseret og personlig genoptræning, kan det gavne både patienten og samfundet.

 

Robotterne skal kunne understøtte patienterne i at lave specifikke bevægelser, der lader dem genvinde funktionsevnen, ved fysisk at føre eksempelvis deres arm i den bevægelsesbane, der trænes. Sensorer i robotten skal hjælpe med at bestemme, hvor meget patienten skal understøttes, så øvelsen hverken bliver for svær eller for let, men automatisk tilpasses patientens niveau og individuelle fremskridt.

 

I projektet vil der desuden være fokus på at gøre det let for terapeuter at opsætte individuelle træningsprogrammer til de enkelte patienter. Ligesom der også vil blive set på, hvordan man kan gøre robottræningen mere motiverende for at sikre så effektiv en genoptræning som muligt.

 

Forventede resultater 

 

Det forventes, at projektet vil give et godt indblik i, hvad der teknologisk set skal til for at kunne lave genoptræning med industrirobotter. Ligeledes vil projektet give eksempler på funktionelle træningsøvelser, der er praktisk mulige at lave med en industriel robot. Derudover vil projektet forventeligt bidrage med nye perspektiver på, hvordan man gør programmeringen af robotten tilgængelig for terapeuter. Sidst, men ikke mindst, forventes projektet at give et solidt indblik i, hvordan interaktionen mellem menneske og robot kan virkeliggøres, bl.a. gennem bevægelse.

Projektet foregår i tæt samarbejde med OUH Odense Universitetshospital - Neurorehabiliteringen - Sygehusenheden Ringe.

 

Se præsentationerne fra projektseminaret Rehabilitererende træning 25. marts 2015 HER.

 
KontaktpersonJacob  
                Nielsen

Jacob   Nielsen

Lektor, PhD


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[jani]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Per  Kjær

Email:  LOADEMAIL[pkjaer]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Jacob   Nielsen

Email:  LOADEMAIL[jani]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller

Odense Universitetshospital - Neurorehabilitering, Sygehusenhed Ringe

Anne Friis   Hansen

Email:  LOADEMAIL[anne.friis.hansen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk/wm212330