Overvågning af hjertepatienter

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Klinisk studie af patienters tilfredshed og sikkerhed ved monitorering af hjertefunktion under indlæggelse i eget hjem

20121030_epatchEn til tre procent af alle indlæggelser skyldes besvimelser eller nær-besvimelser, og hændelsen resulterer typisk i en indlæggelse med overvågning af hjertefunktionen i 1-3 dage. Årsagerne til disse hændelser er ofte ukendte eller uskadelige, hvilket betyder, at de mange indlæggelser fylder senge op på landets hospitaler - uden grund til overvågning.

 

Patient@home undersøger i dette projekt muligheden for at flytte denne patientgruppe hjem til eget hjem mens overvågningen finder sted. Dette gøres gennem studier og tests af den allerede udviklede teknologi ePatch, som er en trådløs platform til telemedicinsk overvågning, der kan måle og sende data på patienten og efterfølgende sende det videre til fx et hospital via en bærbar modtager.

 

Klinisk studium

Projektet gennemføres som et større klinisk studie, hvor det bl.a. undersøges, om det er muligt at flytte hjertepatienterne til eget hjem og samtidig få både mere tilfredse patienter samt flere frie sengepladser på landets hospitaler. Under opholdet i eget hjem vil patienten løbende blive overvåget via ePatch samt være i kontakt med hospitalet 1-2 gange om dagen.

 

En stor del af projektets aktiviteter tager udgangspunkt i at sikre et godt klinisk beslutningsgrundlag til vurdering af klinisk relevans og sikkerhed omkring brugen af ePatch. Projektet definerer yderligere hvordan ePatch skal kommunikere med sundhedssektorens øvrige IT-systemer for at sikre overførsel af data fra hjem til hospital

 

Visionen

ePatch er udviklet af DELTA, og der er derfor allerede etableret et velfungerende samarbejde mellem samarbejdspartnerne, idet de i et tidligere ABT-projekt har udviklet og testet prototyper af et ePatch.

 

Resultatet af det videre arbejde i regi af Patient@home forventes derfor at være, at det efter projektets afslutning er lige så sikkert at blive monitoreret med et ePatch i eget hjem som på et hospital. Herudover er det en klar forhåbning at de involverede patienter har været tilfredse med at være indlagt i eget hjem, og at sundhedsvæsenet på den baggrund kan frigøre sengepladser og lægetid på hospitalerne i fremtiden. Det er ligeledes målsætningen, at hvis resultaterne med anvendelse af ePatch i eget hjem er positive, så kan løsningen sættes i drift umiddelbart efter projektets afslutning.

 
Kontaktperson


Partnere


DELTA

Jørgen  Kejlberg

Email:  LOADEMAIL[jke]DOMAIN[delta.dk]

Web:   http://www.madebydelta.dk