Udvikling af sensorer til træning mod nakkesmerter

 
 
 
Udvikling, afprøvning og validering af elektroniske teknologier til behandling af patienter med nakkesmerter, der stråler ud i armen

Cirka 10.000 danskere får hvert år konstateret cervikal radiculopati (CR), som dækker over nakkesmerter, der stråler ud i armen forårsaget af en irriteret nerve i nakken. Lidelsen udvikles ofte som følge af en diskusprolaps eller slidgigt. De eksisterende behandlingstilbud til denne diagnose er øvelsesterapier, som indebærer, at patienten skal udføre en række bestemte nakkeøvelser for at opnå bedring af smerterne. Øvelserne kan både være retningsspecifikke, stabilitetstrænende og holdningskorrigerende.

 

Der findes dog kun få større studier inden for CR, og disse giver endnu intet svar på, om nogen af de nuværende øvelser giver en bedre effekt på CR-patienterne end andre. Patient@home sætter gennem projektet "Sensorer til træning af nakkesmerter" fokus på denne og andre problematikker på området.

 

Visionen

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og validere teknologier til at understøtte diagnostik og valg af målrettede øvelser til behandling af patienter med CR. Gennem teknologier udviklet af virksomheden ICURA, ønsker projektet at beskrive forskelle i udvalgte patienters kropsholdning, deres måde at bruge nakkemusklerne på samt endelig deres måde at bevæge sig på. Det sidste i sammenligning med patienter, som har nakkesmerter uden udstråling og personer uden nakkesmerter.

 

F.eks. kunne man forestille sig, at dét at dreje hovedet hos en CR-patient vil ske i en mindre flydende bevægelse end hos en rask. Teknologierne skal ligeledes kunne registrere smertebetingede ændringer ved bevægelser, som kan angives af forsøgspersonerne via en app.

 

Til eksempel lyder et af projektets delmål på at ændre CR-patienters nakke- og rygholdning ved at lade elektronisk teknologi fortælle dem, hvornår de skal rette sig op. Herved arbejdes aktivt med patienternes kinesiofobi (frygt for bevægelser). Det forventes således, at projektet i sidste ende vil resultere i, at det bliver muligt at flytte træning og smertehåndtering fra sygehus til patientens eget hjem, idet teknologien bliver noget, som brugeren selv kan benytte.

 

Overordnet set er det projektets hensigt at nå frem til nogle kvalitetsmål, der differentierer CR-patienter fra raske samt patienter med almindelige nakkesmerter, så man kan målrette træningsmetoden til CR-patienter og udvikle ovennævnte teknologier til formålet.

 

Se præsentationerne fra projektseminaret Rehabilitererende træning 25. marts 2015 HER.

 
Kontaktperson

Bue  Bonderup Hesby

Ph.d.-stipendiat


Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Email:  LOADEMAIL[bhesby]DOMAIN[health.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Bue  Bonderup Hesby

Email:  LOADEMAIL[bhesby]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik

Hospitalet Valdemar A/S

Jens  Jacobsen

Email:  LOADEMAIL[jj]DOMAIN[hospitaletvaldemar.dk]

Web:   http://www.hospitaletvaldemar.dk

dorsaVi

Dan  Ronchi

Email:  LOADEMAIL[dr]DOMAIN[dorsavi.com]

Web:   www.dorsavi.com