KOL-patienter i eget hjem

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Klinisk dokumentation af effekten af Medisats Patientkuffert på KOL-patienter

Patientkufferten - også kendt som KOL-kufferten - er en telemedicinsk løsning udviklet og idriftsat på OUH i samarbejde med firmaet Medisat. Patientkufferten giver patienter adgang til at tale med hospitalspersonale via video. Derudover kan relevante medicinske apparater tilsluttes kufferten, så behandling og monitorering kan foretages i hjemmet, og data kan sendes direkte ind til sundhedspersonalet på hospitalet, som kan vurdere, rådgive og tage beslutning om behandlingsforløb.

Patientkufferten bruges på nuværende tidspunkt som en fast del af behandlingen af KOL-patienter på OUH.

 

Patienterne får installeret en Patientkuffert i deres hjem efter udskrivelse, således at de kan kommunikere med en sygeplejerske via kufferten hjemmefra. I den første uge efter udskrivelse foretager sygeplejersken et dagligt videoopkald til patienten via Patientkufferten. Der måles i den forbindelse iltmætning i blodet samt lungefunktion via de medfølgende måleapparater, og dataene herfra sendes direkte til sygeplejersken. Således tjekkes patientens tilstand dagligt, og evt. forværringer kan som regel håndteres inden de bliver alvorlige og medfører en indlæggelse.

20140424_KOL

 

Et randomiseret studie

som en del af en ph.d.

tidligt i implementeringsstadiet af KOL-kufferten viste potentiale i løsningen, som derefter blev implementeret på OUH.  Se video om løsningen i drift på OUH HER.

 

Formål og vision

Formålet med projektet er at frigøre sengepladser på hospitalet ved at behandle så mange patienter i eget hjem som muligt, men for at kufferten kan udbredes yderligere på lungeafdelingen samt andre afdelinger på OUH og dernæst på andre sygehuse i regionen, kræves mere dokumentation for både kliniske, økonomiske og organisatoriske effekter.

Derfor igangsættes yderligere ph.d.-studier på OUH til at belyse disse aspekter og genere mere evidens og et bedre beslutningsgrundlag. Projekterne kommer dermed også til at fungere som en dataindsamling for videreudvikling af patientkufferten.

 

Forventede resultater

Ph.d.-studierne skal dokumentere Patientkuffertens forventede effekter, som fx om KOL-patienter indlægges sjældnere, hvis de får behandling via kufferten? Er der penge at spare ved at indlægge patienter i hjemmet frem for på hospitalet? Giver det mere effektive arbejdsgange for hospitalet?

 
KontaktpersonClaus 
                Duedal Pedersen

Claus  Duedal Pedersen

Projektleder


Odense Universitetshospital

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Medisat A/S

Hanne   Hansen-Nord

Email:  LOADEMAIL[hhn]DOMAIN[medisat.dk]

Web:   http://www.medisat.dk

Odense Universitetshospital

Claus  Duedal Pedersen

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk