Automatiseret tryksårsforebyggelse i kommunal rehabilitering

 
 
 
Videreudvikling af selvbetjeningsmulighed til den automatiserede trykaflastende Sore Protective Bed (SPB) fra GDV Technology til borgere i et rehabiliteringsforløb, der har mulighed og interesse i at være selvhjulpne og mere uafhængige af skemalagt pleje.
Baggrund 
Tryksår - tidligere kaldet liggesår - er en stor udfordring hos kommunerne, da behandlingen er både omkostningstung og til stort ubehag for den ramte. Flere indsatser skal mindske problemet, blandt andet den såkaldte tryksårspakke. 
 
Tryksår forebygges primært gennem mobilisering af borgeren, hvilket er 20170228_GDVTechnologyressourcekrævende for både plejepersonale og organisation. For hjemmeboende borgere, der er i risiko for tryk, betyder dette besøg en eller flere gange i hjemmet af plejepersonale, der skal foretage disse vendinger. Det medfører forstyrret nattesøvn, utilfredse borgere og høje udgifter i forhold til kørsel, da det ofte kræver to plejere, der sammen skal vende borgeren.
 
Formål/vision
På baggrund af en behovsafdækning fra projektets brugergrupper i et borgernært testmiljø, har projektet til formål at videreudvikle interfacet til en add-on-overseng, der monteres på den eksisterende plejeseng. Oversengen er koblet til en computer, der gør det muligt at skræddersy et forudbestemt trykaflastende program, der passer specifikt til den enkelte borgers behov. Helt konkret er formålet med det videreudviklede produkt, at borgeren eller de pårørende via interfacet selv skal kunne aktivere og de-aktivere programmet efter behov.
 
Med nærværende projekt forventer man således at færdigudvikle prototypen til selvbetjeningsmulighed med fokus på funktionalitet og design samt teste prototypen på relevante anvendelsesområder - eksempelvis i patientens eget hjem. Derudover har projektet til formål at teste markedspotentialet i de danske kommuner med henblik på senere at indtage eksportmarkeder.
 
Forventede resultater 
Efter endt test forventer man, at dokumentationen viser et bredt anvendelsespotentiale, hvilket blandt andet vil medføre:
 
 • Forbedret livskvalitet for patienter i eget hjem
 • Forbedret arbejdsgang for sundhedspersonale
 • Arbejdskraftbesparende potentiale, herunder reducering i antal udkørsler
 • Flere udlæggelsesdage i eget hjem og færre indlæggelsesdage på sygehus
 • Forebyggelse af følgesygdomme ved patienters immobilitet
 • Bedre håndtering af egen (syge)pleje
 
Produktet kan sikre en forbedring af løsningen af kerneopgaver relateret til pleje af patienter, så færre hænder kan sikre fortsat kvalitet i opgaveløsningen, der gavner borgeren, sundhedspersonalet og organisationen. 
 
Produktet skal desuden medvirke til et bedre arbejdsmiljø for personalet således, at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og deraf afledte arbejdsbetingede sygefraværsdage reduceres. 
 
 
KontaktpersonAnders 
        Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

Syddansk Sundhedsinnovation

Charlotte  Patterson

Email:  LOADEMAIL[charlotte.patterson]DOMAIN[rsyd.dk]

GDV Technology

Jens Kristian  Goth

Email:  LOADEMAIL[jkg]DOMAIN[gdvtech.com]

Web:   http://gdvtech.com

Kerteminde Kommune, Rehabiliteringsenheden

Lene  Henriksen

Email:  LOADEMAIL[lhk]DOMAIN[kerteminde.dk]

Web:   https://www.kerteminde.dk/borger/aeldre/rehabiliteringscenter