Google Glass-afprøvning på OUH

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Formålet med projektet var at anvende og afprøve Google Glass som værktøj i kliniske arbejdssituationer på Odense Universitetshospital. Her har man undersøgt, hvorvidt det er teknisk muligt at anvende Google Glass sammen med kliniske systemer til brug i patientforløb, og afklaret om Google Glass, som kan betjenes håndfrit, kan være et nyttigt redskab i klinikken

Pilotprojektets testforløb

 

Google Glass blev afprøvet på to afdelinger på OUH - Fælles Akut Modtagelse og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D. Google Glass blev anvendt 23 gange i pilotprojektet, heraf 12 gange ved test uden involvering af patienter og 11 gange med involvering af patienter.

På Fælles Akut Modtagelse blev Google Glass' 'se-hvad-jeg-ser'/live streaming-funktion anvendt, så personalet kunne få råd fra mere erfarne kolleger, som ikke fysisk selv var til stede. På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling benyttede man Google Glass til at give opererende læger et visuelt input (CTG-kurve) som et supplement til en verbal beskrivelse, når jordemoderen var nødt til at kontakte lægen, mens denne var i gang med en operation, for at få rådgivning vedrørende en patient på fødegangen.

 

Resultater

 

Pilotprojektet har fundet positive indikationer for brug af Google Glass i klinisk sammenhæng i både observationer, brugerevalueringer og verbal tilbagemelding fra brugere og projektdeltagere.

Projektpartnerne vurderer, at Google Glass kan yde dels et kvalitetsløft og dels en tidsbesparelse. På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har de medvirkende klinikere meddelt, at CTG-kurven, som blev vist på Google Glass var et brugbart og værdifuldt supplement til den verbale beskrivelse, og gav et mere nuanceret beslutningsgrundlag. Derudover vil 'straks-afgørelser' fra den opererende læge mindske behovet for opfølgning på henvendelser efter endt operation.

For benyttelsen af 'se-hvad-jeg-ser'-funktionen på Fælles Akut Modtagelse har klinikere tilkendegivet, at den giver en klinisk værdi, da afgørelser kan træffes selvom den rådgivende part ikke er fysisk tilstede.

Der var dog samtidig en del tekniske udfordringer som eksempelvis batterilevetid, udfordringer med at anvende egne briller sammen med Google Glass og sikring af de kliniske data, der bliver transmitteret via teknologien, som står i vejen for umiddelbar implementering af en teknologi som Google Glass.

 

Projektet forløb fra 1. maj 2014 til 15. januar 2015.

 
KontaktpersonClaus 
                Duedal Pedersen

Claus  Duedal Pedersen

Projektleder


Odense Universitetshospital

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Eva  Lund

Email:  LOADEMAIL[eva.lund]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://cimt.dk/

Odense Universitetshospital

Claus  Duedal Pedersen

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Gynækologisk Obstetrisk afd, OUH

Jan  Stener Jørgensen

Email:  LOADEMAIL[jan.stener]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk/wm359330

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk

Accenture

Claus  Bo Mikkelsen

Email:  LOADEMAIL[ Claus.Bo.Mikkelsen]DOMAIN[accenture.com]

Tlf:      +45 2528 8244

Web:   http://www.accenture.com